Sayısal Takograf Verileri Hakkında Bilgilendirme! - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /SAYISAL TAKOGRAF VERİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME!
SAYISAL TAKOGRAF VERİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME!
A+A-
Sayısal Takograf Verileri Hakkında Bilgilendirme!

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 21.11.2020 tarihinde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik hükümleri üyelerimize duyurulmuş idi. (Bkz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı)

Anılan değişiklikler arasında yer alan “Sayısal Takograf Verilerinin İndirilmesi ve Bakanlık tarafından belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğuna” ilişkin hüküm ile yapılan değişiklik ile ilgili açıklama yapılmasında fayda görülmüştür.

Söz konusu madde ile yapılan değişikliklere açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilerin dikkate alınmasını rica ederiz.

1. Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren 3’er aylık dönemler halinde indirmek ve elektronik ortamda arşivlemek zorundadır.

2. Birinci maddede belirtilen verilerin takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderilmesi zorunludur.

3. Verilerin kart verme otoritesine gönderilmemesi halinde uygulanacak “2 uyarma” cezası 01.01.2024 yılına kadar uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.