MESAJ - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
BAŞKANIN MESAJI

UND güçlü kurumsal kimliği ile ülkemizin en iyi yönetilen sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Başkanlar kurulumuz, yönetim kurulumuz, çalışma guruplarımız, icra kurulumuz bir ekip olarak sektörün önündeki güncel sorunları tespit ediyor, çözüm geliştiriyor. UND, hem Türkiye’de hem Avrupa’da çok önemli işler yapan ve saygı duyulan, sahadan topladıkları bilgi ve verileri kamuya sunan çok aktif bir Dernektir.

ISO 9001 kalite standardı, EFQM Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ile UND en büyük sanayi kuruluşlarında dahi olmayan bir modele sahip. İcra Kurulumuz, Yönetim Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda planlama yapıyor ve bunların sonuçlarını Yönetim Kurulumuza sunuyor. 

Hazırladığımız Strateji Planı’nda karayolu uluslararası eşya taşımacılığı ile ilgili mevcut durum, sorunlar, çözüm yolları, hedefler ve olası gelişmelerle ilgili detaylar yer alıyor.

Bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Hangi konuda hangi yolu izleyeceğimiz, Strateji Planı’nda yer alıyor. İcra Kurulu’nun tüm görev sorumlulukları tanımlıdır. Yapılan tüm çalışmalar belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Çalışma ve planlamalar swot analizlerle, RASİ tabloları ile tespit ediliyor; sektörün güçlü yönleri, önümüzde duran fırsatlar, zayıf yönlerimiz ve tehditler bu şekilde ortaya konuyor. Yapılan tüm çalışmaların, faaliyetlerin kayıtları vardır.

UND’de sektör temsilcilerinden, çalışma gruplarından gelen her türlü talebe cevap veriliyor. UND’de karşılıksız kalan tek bir talep yoktur.

2001 yılında hayata geçirilen Bölge Çalışma Gruplarımız sektörel sorunların tespiti ve çözümü için kritik öneme sahip. Aynı şekilde Güzergâh Çalışma Grupları ile Konu Çalışma Grupları kendi konuları ve alanları ile ilgili özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Elde edilen kazanımlarda çalışma gruplarımızın çok büyük payı var. Bölgesel bazda oluşturduğumuz WhatsApp grupları ile de üyelerimiz interaktif bir şekilde bizlere ulaşıyor sorunların çözümü noktasında doğru bilgiye ulaşım sağlanmış oluyor.

UND, bu güçlü kurumsal yapısı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sektörün güçlenmesi, büyümesi ve uluslararası rekabetçiliğinin artması için bugün olduğu gibi yarın da durmadan çalışmaya devam edecektir.

 

Saygılarımla

Şerafettin ARAS
UND Yönetim Kurulu Başkanı

Ocak 2024