MESAJ - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
BAŞKANIN MESAJI

Dünya küresel sektör büyüklüğünün 10 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizdeki lojistik sektör büyüklüğü ise 500 milyar lira seviyelerinde. Dünya genelinde lojistik pazar büyüklüğünün önümüzdeki sekiz yıl içende iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaştırma koridorlarına yapılan devasa yatırımlar, yeni mevzuatlar, çevresel beklentiler, dijitalleşme, yeni tedarik anlayışı gibi etkilerle önümüzdeki yıllarda dünyayı lojistik sektörü üzerinden okumaya devam edeceğiz.

Lojistiğin ekonomi üzerine olan etkisi her geçen yıl daha kritik olmaya başladı. Konumu itibarıyla avantajlı olmayan ülkeler, lojistik etkinliklerini artırmaya, yeni iş birlikleri oluşturmaya, farklı alanlarda yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Lojistik konumu görece daha iyi olan ülkelere göre kendilerini konumlandırmak istiyorlar. Dünya üretiminin tek noktadan geniş bir alana yayılması, teknolojinin yaygınlaşması, nüfusu yüksek olan ülkelerin insan ve pazar kaynağı avantajı, hammaddeye ulaşım gibi çeşitli faktörlerle baş etmek zorunda olan ülkeler için en önemli güç lojistik. Tüm bu faktörleri kontrol edip kullanabilmek büyük bir lojistik yetkinlik gerektiriyor. Son yıllarda bu yönde önemli adımlar atılıyor ve gönümüzdeki yıllarda çok daha net gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

Ülkemiz dünyanın en büyük ikinci lojistik pazarı Avrupa ile üçüncü lojistik pazarı Asya arasında bulunuyor. Karayolu, denizyolu, havayolu taşımalarında önemli avantajları bir arada sunabilen bir ülke konumundayız. Bunun yanında gelişen demiryolu ağı altyapısı ile tüm modlarda hizmet verebilen ülke olma özelliğine sahibiz. Özetle küresel ticaret akışının çok önemli bir kısmının gidip geldiği bir alanda, önemli bir konumdayız. Avrupa’nın tamamı, Asya’nın önemli bir kısmı için karayolunun gücünü kullanıyoruz. Bugün sadece karayoluyla, 2023 yılı itibarıyla yakın coğrafyalara 105 milyar dolarlık mal ihracatımızı taşıyoruz. Havayolu ile 4 saatlik uçuşla 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Konumu itibarıyla Türkiye doğal bir liman ülkesi. Son yıllarda limanlara yapılan yatırımlar, ülkemizin küresel denizyolu taşımacılığından daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor.

Tüm bunları söyledikten sonra şuraya tekrar dikkat çekmek gerekiyor: Lojistik sektörünün gelişimini destekleyen ve stratejik öncelikleri arasına alan ülkeler, günümüzde uluslararası pazarlardan daha fazla pay alıyor, küresel değer zincirlerine daha iyi entegre oluyor ve ihracata yönelik daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekiyor.

Ülkemiz hem mal ihracatında hem hizmet ihracatında hedefleri olan bir ülke. Sadece ülkemiz yaptığı dış ticaretten değil dünyanın farklı ülkeleri arasındaki ticaretten de daha fazla hizmet ticareti geliri elde etmek istiyoruz. Bunun için geniş bir lojistik ağa ve güçlü lojistik işletmelere ihtiyacımız var. Mevcut jeopolitik konumumuzun verdiği avantajları kullanabilmek için dış ticaretimizin lojistik altyapısını Kamu-STK-Özel Sektör paydaşları olarak el ele vererek tamamlamamız şart.

Tüm dünya ekonomileri için söz konusu olan ekonomik sıkıntıları aşmak ve tüm vatandaşlarımızın layık olduğu ekonomik refah düzeyini sağlamak için, sektörümüzün sunduğu potansiyel çok büyük. Lojistik sektörünün ekonomi için ne kadar önemli bir noktaya geldiğini anlattığım makalemi bu sayımızda okuyabilirsiniz.

 

Saygılarımla

Şerafettin ARAS
UND Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2024