Hakkımızda - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
HAKKIMIZDA

UND, 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Aradan geçen yıllarda dünyaya hakim olan küresel ekonomi düzeni, hem Türkiye ekonomisini hem de kara nakliyesi sektörünü değiştirmiş ve sektör Türkiye’nin dikkat çekici gelişme gösteren sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Değişen dünyaya hakim olan küresel ekonomi UND'nin de yapısını değiştirmiştir. Değişen yapısıyla UND sıradan bir mesleki örgüt kimliğinden vazgeçmiş, kimliğini 2001 yılında yeniden tanımlamıştır.

2001 yılında yapılan Olağan Genel Kurul seçimlerinde, EFQM Mükemmellik Modeli‘ne dayalı katılım esaslı yönetim modelini üyelere sunarak, sektördeki değişim beklentisine cevap veren Ömer Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

UND’nin var oluş sebebi ile ilgili ana ilkelerin oluşturulmasından sorumlu Yönetim Kurulu, ana ilkeleri uygulamaya dönüştürecek olan ve UND’nin motoru olarak tanımlanabilecek İcra Kurulu, ana ilkelerin, UND’nin tüm hedef ve ilkelerinin tüm ülkeye ve hatta dünyaya yayılımını sağlayacak olan temsilcilikler, sorunları yönetime katılarak çözen gönüllüler olan Çalışma Grupları, organizasyon çatısını oluşturmuşlardır. 

İcra Kurulu yürütmeden sorumlu iken, UND üyelerinin de icraya katılım süreci başlatılmıştır. Sektörün her bir sorununu çözmeye ya da hedefine ulaşmayı sağlayacak çalışma grupları oluşturulmuş ve gönüllü üyelerin bu çalışma gruplarında aktif olarak “icra”nın içinde yer alması sağlanmıştır. Çalışma grupları UND’de “şeffaf ve katılımcı” yönetim modelinin oluşmasına da temel teşkil etmiştir.

UND’de merkeziyetçi değil, yerinden yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle, 12 bölge temsilciliği organize edilmiştir. Organizasyonun sektörün dinamikleri yönünde şekil alması amacı ile Hedeflerle Yönetim benimsenmiş ve stratejileri hayata geçirecek tüm projeler, profesyonel bir kadroya sahip organizasyon ile yönetilir duruma gelmiştir.

3.5 milyar dolar yatırımı olan ve yan sektörleri ile birlikte yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan sektörün 1000'den fazla üyeli öncü kuruluşu olan UND’nin %90’ını temsil ettiği uluslararası karayolu nakliye sektörü toplam ihracatımızın değer bazında yaklaşık % 53’ünü taşımaktadır. Bu faaliyetleri ile her yıl 3-3.5 milyar dolar katma değer sağlamaktadır.

Türk taşımacılarının taşıma yaptıkları ülke sayısı her geçen gün artarken, karayolu taşımacılığı çevre, siyasal vb. nedenlerle her geçen gün daha karmaşık bürokratik bir çarka tabi olmaktadır. İşte, bu nitelikteki bir sektörün temsilcilerine hizmet vermekle yükümlü olan UND bu nedenle vizyonunu ‘Türkiye’de ve dünyada örnek-önder sektör kuruluşu olmak’ olarak revize etmiştir. Çünkü UND üyeleri sadece Türkiye’nin dış ticaretini değil “dünya dış ticaretini” taşımayı hedeflemiştir. Son yıllarda da UND’nin girişimleriyle üçüncü ülkeler arası taşımalarda Türk taşımacılarının payı artmıştır.

UND’nin Ulusal Misyonu, Türk Karayolu Taşımacılığı Sektörünü her konuda bilgilendirmek - küresel gelişmelerden, önüne çıkabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek; Türk Karayolu Nakliyecisini ulusal ve uluslararası ölçekte ortaklıklara ve stratejik işbirliklerine teşvik etmek, onun çağdaş, etkin yönetilen, topluma ve çevreye saygılı müesseselere sahip olmasını sağlamaktır.UND’nin Uluslararası Misyonu, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sektörünün topluma etkin ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için önündeki engellerin ortadan kalkmasına çalışmak; bu amaçla başta IRU olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; başka ülkelerdeki sektör dernekleriyle birlikte çalışmak ve mümkün olan her konuda uluslararası, bölgesel ve dernekler arası güç birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurmaktır.

UND üyelerine bu hizmetleri verirken kamu ile etkin bir işbirliğini temel prensip kabul etmiştir. Yeniden yapılanma döneminde kamuyla ilişkilerin “şeffaf” bir işbirliği düzeninde yürütüleceği ilan edilmiştir. Karayolu nakliye işinin niteliğinden ötürü UND’nin özellikle Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile birebir ilişkisi mevcut olup bazı konularda kamu adına yetki kullanabilmektedir. Bununla birlikte UND Uluslararası taşıma konularında hazırladığı ayrıntılı raporlarla devletin resmi görüşlerine katkıda bulunmaktadır.

UND’nin ulaştırma politikalarına, sektör ve ülke lehine yaptığı katkıların yanı sıra kamu ile gerçekleştirdiği ortak projeleri de bulunmaktadır. Örneğin; Gürbulak Sınır Kapısı “yap-işlet-devret” sistemi ile UND tarafından yeniden inşa edilmiş ve işletmeye alınmıştır.

UND, Ülkelerarası ikili ulaştırma görüşmelerinde resmi heyetlere bulunarak müzakerelere katılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’yj; uluslararası sektörel çalışmalarda temsil etmektedir. IRU’nun (Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği) teknik komitelerinde aktif yer almaktadır. UND AB’nin sektörel birlikleri ile ilişkidedir. Uyum sürecinde taşımacılık ve ulaştırma konularında AB’nin ilgili birimleriyle entegre çalışmalar sürdürülmektedir. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Platformu SECI’de ulaştırma sektöründe Türkiye’yi yine UND temsil etmektedir.

Varolan uluslararası işbirliklerinde etkin rol oynayan UND, yeni işbirlikleri kurma yolunda öncülük etmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bünyesinde KEİ ülkelerinin UND muadili kuruluşlarını aynı çatı altında toplama başarısı gösterilmiştir. BSEC-URTA adıyla kurulan yeni örgüt, UND’nin önerisi ve çabalarıyla kurulmuştur. Bölge ülkelerinin sektörel işbirliği platformunu oluşturmayı hedefleyen BSEC URTA’ya, UND’nin öncülük etmesi temsil ettiği Türk kara nakliye sektörünün bölgemizde kazandığı lider özelliğinin pekişmesini sağlamıştır.

UND çağdaş bir kurum olmanın ancak “kalite”den geçtiğine inanmıştır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsemiş ve 31 Ocak 2001’de ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 2002 yılında KalDer tarafından STK Kategorisinde ilk kez düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü programında bu kategorinin ilk ve tek finalisti olma başarısını gösteren ve Mükemmellik Modeli ile sürekli gelişmeyi hedefleyen UND, 2004 yılında Ulusal Kalite Ödülünü almaya hak kazanmış olan ilk STK olarak, aynı kalite anlayışını tüm sektöre ve üyesi olduğu sektörel dernekler platformu aracılığıyla tüm sektörel derneklere yaymak amacındadır.