Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleri - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • ANASAYFA
 • /ÖNEMLİ DUYURULAR
 • /BİRLEŞİK KRALLIK'TA YENİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ
BİRLEŞİK KRALLIK'TA YENİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ
A+A-
Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleri

TOBB aracılığı ile IRU'dan edinilen bilgiye istinaden,

01.01.2021 tarihi itibari ile Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmış olacağı ve gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık hükümetinin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için birçok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir “Sınır İletim Modeli” (BOM) yayınladığı Derneğimiz tarafından duyurulmuş idi.

(Bkz: Birleşik Krallık Tarafından Brexit Süreci İçin Taşımacılar El Kitabı Hazırlanmıştır ve 01.01.2021 Brexit Sonrası İngiltere’ye Yapılacak Taşımalar Hakkında )

Ayrıca AB’nin en başıntan itibaren BK ile tüm taşımalar için tam sınır kontrolleri getireceği ve Koronavirus etkileri nedeni ile de BK hükümetinin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine kadar ithalat prosedürlerini tam anlamıyla uygulayacağı paylaşılmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler taşımacılarımız için önem arz etmektedir.

İthalat

01.01.2021 tarihi itibariyle TIR Sistemi veya Ortak Transit Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar için;

 • İthalat taşımalarında, Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (UK Safety and Security declarations SSD) zorunluluğu 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

 • Standart ürünlerin (ör: tarımsal-hayvansal gıda vb hariç) ithalatında, tam gümrük beyanı sunma koşulu 6 ay ertelemeye tabi olacaktır.

 • Canlı hayvanlar için sağlık sertifikası gerekli olacak, fiziki kontroller varış yerinde yapılacaktır.

 • Elektronik Ön beyan ve bitki sertifikaları, ilk aşamada sadece “yüksek öncelikli” bitkiler ve bitki ürünleri için gerekli olacak ve fiziki kontroller varış yerinde yapılacaktır.

(Ürünlerin detayına ulaşmak için: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021)

 • BK’da yerleşik ithalatçılar, yeni sıhhi ve bitki sağlığına yönelik kontrol yükümlülüklerine tabi olacak ve bazı bitki ve hayvansal ürünleri, halihazırda çalışır durumda bulunan “Import of Products Animal Food and Feed System” (IPAFFS) sisteminden ön bildirimde bulunulması gerekecektir.

01.04.2021 tarih itibariyle geçerli olacak uygulamalar;

 • Tüm bitki ve bitki ürünleri için bitki sertifikası gerekli olacaktır.
 • Bu kontrollerin bazıları, balıkçılık ürünleri, canlı çift çeneli yumuşakçalar, yüksek riskli gıda ve hayvansal menşeli olmayan yemler, bitkiler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacaktır.

01.07.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamalar;

 • Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (SSD) sunulması,
 • Tüm taşınan eşyalar için tam gümrük beyanı sunulması zorunlu olacaktır.
 • BK sınırlarında tüm bitki ve hayvansal ürünlere yönelik fiziksel kontroller yapılacaktır.

İhracat

TIR sistemi veya Ortak Transit Sistemi kapsamında taşınan malların ihracatının tüm transit prosedürleri için;

 • 01.01.2021 tarihi itibariyle tüm ihracat malları için SSD ve İhracat beyannamesi sunulması zorunlu olacak ve gümrük beyannamelerinde tam kontroller uygulanacaktır.
 • Kent İzni: BK’dan ana çıkışta, Dover Limanında, yoğunluğu engellemek için BK yetkilileri 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kent Erişimi” iznini yürürlüğe koyacaktır. Bu uygulama kullanılmaksızın İngiltere’den ihraç taşımaları başlatılamayacaktır. ( Uygulamanın demo sürümüne ulaşmak için: https://www.gov.uk/check-hgv-border)

*Birleşik Krallık ve AB arasındaki tüm TIR taşımalarında ön beyan bilgilerinin NCTS veya TIR-EPD Sisteminden AB’ye giriş için yapılması zorunluyken, Birleşik Krallık bölgesi için bu bilgilerin elektronik ortamda beyan edilmesi 01.07.2021 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir.

Eşya Araç Hareket Sistemi (GVMS)

GVMS; mallerın hareketinin beyannamelere bağlanmasına izin veren ve malların hareketini kolaylaştırmak için BK Gümrükleri tarafından aşamalı olarak uygulanacak yeni bir sistem olup, 01.01.2021 tarihi itibariyle malların Büyük Britanya gümrük bölgesine girişini belirleyen Transit Ofis formalitelerini elektronikleştirmek için kullanılacaktır. Bu tarihten itibaren, GVMS esas olarak Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında malların taşınması ve ayrıca AB’den BK’a Ortak Transit kapsamında yapılan taşımalar için kullanılacaktır. GVMS, ayrıca 01.07.2021 tarihi itibariyle AB’den ve AB’ye olan tüm ithalat ve ihracat taşımaları için de uygulanacaktır.

*TIR Karnesi kapsamı taşımalar için Temmuz 2021’e kadar GVMS zorunlu olmayacak ve TIR Karne Hamili firmaların BK için herhangi bir transit beyannamesi sunması gerekmeyecektir. IRU, Temmuz 2021’e kadar TIR-EPD Sistemi ile GVMS’nin entegrasyonunu tamamlamaya çalışacaktır.

Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI)

Tüm ithalat ve ihracatçıların BK tarafından verilen EORI numarasına sahip olması ve nakliyecilerin, ENS ve EXS veya geçici depolama beyannamesi vermek için bir GB EORI numarası alması zorunlu olacaktır.

*TIR taşımaları için Temmuz 2021’e kadar herhangi bir elektronik ön beyan zorunlu olmamakla birlikte sadece GB EORI numarası yeterli olacaktır.

Prensip olarak, Birleşik Krallık ve AB arasında TIR prosedürleri, TIR sözleşmes esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 01.01.2021 tarihi itibariyle ortaya çıkacak en temel fark, hem BK’da (örnek Dover) hem de AB’de (örnek Calais) sınır giriş/çıkış formalitelerinin getirilmesi ve NCTS prosedürlerinin uygulanması ile ilgili olacaktır. Bu noktada, AB uygulamaları bakımından önemli bir değişiklik olmayacaktır (NCTS transit beyannamesi TIR uygulamasına eşlik edecektir), BK için NCTS beyanının sunulması gerekli olmayacak, en az 01.07.2021 tarihine kadar BK sınırlarında sadece kağıt TIR prosedürleri geçerli olacaktır.

TIR Sistemi Kapsamında;

BK’tan AB’ye ya da üçüncü bir ülkeye yapılan taşımalar;

 • BK’a varış; TIR Karnesi ve gerekli diğer evrakların TIR Karne Hamili ya da temsilcisi tarafından BK varış gümrüklerine sunulması zorunlu olacaktır. ( Tüm TIR prosedürlerini gerçekleştiren varış gümrüklerine ulaşmak için: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en)
 • TIR Karne Hamili, TIR taşımasının hareket işleminden önce NCTS Sistemi üzerinden AB’deki ilk giriş gümrük idaresine bir özet beyan (ENS) sunabilecektir.
 • BK’dan çıkış: Bilinen TIR prosedürleri geçerli olacaktır.
 • AB’ye giriş: TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için, Avrupa Birliği gümrük bölgesine girmeden en az 1 saat önce, özet giriş beyanının (ENS) TIR-EPD üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Gümrük sistemi beyannameyi doğruladıktan sonra bir Hareket Referans Numarası (MRN) oluşturacaktır.
 • ENS’yi beyan eden tüm Karne Hamillerinin, AB tarafından sağlanan geçerli bir EORI numarasına sahip olması gerekmektedir. (BK’nınkinden farklı, AB ülkelerinin herhangi birinden alınmış bir EORI numarası)

AB’den BK’a yapılan taşımalar;

 • Klasik ve bilinen bir TIR taşımasından herhangi bir farkı olmayacaktır.

Bu kapsamda TIR Sisteminin Avantajları;

 1. Güvenlik

Bilindiği üzere TIR sisteminde sadece profesyonel taşımacılar yer almaktadır. TIR sisteminde faaliyet gösteren nakliyeciler kendi kefil kuruluşları ve gümrük idarelerince sürekli kontrol edilmektedir. Bu kontrollü erişim, nakliyecilerin ve dolayısıyla sürücülerin uluslararası karayolu taşımacılığındaki deneyimini kanıtlamakta, taşınan malları güvenilir araçlarla ve gümrük mühürleriyle TIR prosedürü altında taşınmasını sağlamaktadır. Her TIR aracının gümrük

 1. Ekonomik

TIR taşımacılığı, iç gümrüklerde varış ve sonlandırma işlemlerini öngörmektedir. Bu durum, sınır geçişlerinde zaman kazandırarak ekonomik fayda sağlamaktadır. TIR sistemi kapsamında taşıma yapmak istenen nakliyeci, (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi) yapacağı taşımaya bir teminat saplayıcı bulmakla zaman kaybetmeyecektir. Ayrıca, TIR Sisteminde gümrüklere karşı nakliyeciler sorumlu olmaktadır. (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi komisyoncu vb. değil)

TIR Karne sistemi Brexit aşaması taşımalarında özellikle ilk 6 ay (Ocak- Temuuz 2021 tarih aralığında) kolaylaştırıcı bir unsur olarak ön plana çıkacaktır. Zira IRU TIR-EPD Sistemi, nakliyecilerin taşıma bilgilerini ücretsiz olarak gümrük idarelerine sunmaya olanak sağlamaktadır.