Genel Destekler (5448 Sayılı Karar) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /SEKTÖR DESTEKLERİ VE MALİ EĞİTİMLER
  • /GENEL DESTEKLER (5448 SAYILI KARAR)
GENEL DESTEKLER (5448 SAYILI KARAR)
A+A-

5448 sayılı Karar ile Sektöre Genel Destekler sağlanmıştır.

Başvuruda bulunacak olan yararlanıcıların destek kapsamında değerlendirilmeleri için aşağıda yer alan şartları sağlamaları esastır:

a) Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması (bkz. https://www.hib.org.tr/Uyelik)

b) Son 2 takvim yılında; lojistik ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin yıllık ortalama cirosunun en az 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL olması

c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olması

ç) Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (ortalama TEFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi’nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan artırılarak uygulanabilir.

5448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Genel Destekler

 

Ayrıtılı Liste için ; https://drive.google.com/file/d/1sUXCt0g0Gw4jKWGqvyk0TO_CykzzfxTK/view

5448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
DESTEK ADI FAYDALANICI DESTEK ORANI Destek Limiti (2023) DESTEK KALEMLERİ Detaylar
Tescil ve Koruma Desteği Firma (Yararlanıcı) 50% 1.202.000 TL / Yıl 
Hukuki danışmanlık giderleri sadece markanın yurt dışında korunmasına yönelik
olarak ve yıllık en fazla 200.000 TL 
Yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tesciline yönelik; marka/patent bürosu hizmetleri, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.
 
Pazara Giriş Belgeleri Desteği Firma (Yararlanıcı) 50% 3.607.000 TL / Yıl ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 14064-1 / 2018 Sera Gazı Standartları – Karbon Ayak İzi,
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Bu madde kapsamında;
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
ç) Zorunlu kayıt ücretleri,
d) Gözetim giderleri,
e) Yenileme giderleri,
f) Test/analiz giderleri desteklenir.
 
Birim Desteği Firma (Yararlanıcı) 50% 1.442.000 TL / Yıl /Birim (5 Birim/5 Yıla Kadar) Birimlerin brüt kira, komisyon ile birimlerin açılması veya işletilmesine yönelik belgelendirme giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular kira, komisyon, belgelendirme harcamaları bu destek kapsamında değerlendirilir. Yararlanıcı, Kararın yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimleri için de bu destekten yararlanabilir. (6 ay)
Yararlanıcı tarafından doğrudan ya da yurt dışında faaliyet gösteren şirketi tarafından açılan birimlerin bu destek unsurundan yararlanabilmesi için Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir;
a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
b) Yararlanıcının en az %51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
Desteklenen birim hiçbir suretle alt kiralamaya tabi tutulamaz.
 
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Firma (Yararlanıcı) ve İşbirliği Kuruluş 50% 3.607.000 TL / Yıl İşbirliği kuruluşlarının, sektör tanıtımı kapsamında 120.000 TL ve üzerindeki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderler için ön onay aranırken, Yararlanıcılar için ön onay şartı aranmaz. Ek 7D
 
Bireysel Katılım Desteği Firma (Yararlanıcı) ve İşbirliği Kuruluş 50% 601.000 TL / Etkinlik Sanal ve/veya yurt dışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi”nde (EK-8A) yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere yönelik katılım giderleri Ulaşım, fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için yer kirası, sigorta, nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile yararlanıcı/işbirliği kuruluşunun en fazla 2 (iki) temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt ücretleri desteklenir.
Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi’ne (EK-8A) etkinlik ekleme taleplerinin etkinliğin başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekir. 
 
Ürün Yerleştirme Desteği Firma (Yararlanıcı) ve İşbirliği Kuruluş 50% 1.202.000 TL / Yıl (5 Yıla Kadar) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, dijital oyunların yurt dışında satışa sunulmasını; anılan diğer yapımların ise yurt dışında gösterime girmesini müteakip ürün yerleştirme yaptıran yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşları tarafından “Ürün Yerleştirme Desteği Başvuru Belgeleri (EK-10)” ile birlikte incelemeci kuruluşa yapılır.  
 
Milli Katılım Desteği Firma (Yararlanıcı) ve İşbirliği Kuruluş 60% 601.000 TL / Etkinlik Milli katılımlara iştirak eden yararlanıcı/işbirliği yararlanıcı/işbirliği kuruluşlarının, fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için yer kirası, sigorta, nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile yararlanıcı/işbirliği kuruluşunun en fazla 2’şer temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt ücretleri desteklenir. Stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık gibi stant ile doğrudan ilgili olmayan harcamaları içermez. Ulaşım masrafları bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasıçerçevesinde desteklenir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin desteklenecek unsurlar “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-7D)” nde yer almaktadır.  
 
           
Destek üst limitleri her takvim yılı başında (ortalama TEFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.           
Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan artırılarak uygulanabilir.    
           
           
Yararlanıcı başvuru kriterleri MADDE 14- (1) Başvuruda bulunacak olan yararlanıcıların destek kapsamında değerlendirilmeleri için aşağıda yer alan şartları sağlamaları esastır:
a) Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması

b) Son 2 takvim yılında; lojistik ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin yıllık ortalama cirosunun en az 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL olması

c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olması

ç) Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması