UND 41.Olağan Genel Kurulu Daveti - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /UND'DEN HABERLER
  • /UND 41.OLAĞAN GENEL KURULU DAVETİ
UND 41.OLAĞAN GENEL KURULU DAVETİ
A+A-

Değerli Üyemiz;

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı;

09.03.2024 günü saat 13:00’de İstanbul The Green Park Pendik Hotel’de aşağıdaki gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

1 - Genel Kurula Katılma Hakkı Bulunan Üyelerin Listesinin (Hazirun Cetvelinin) imzalanması, Yoklama alınması, Toplantı ve Karar Yeter Sayılarının açıklanması ve Genel Kurul Toplantı Açılışının yapılması,

2 - Saygı Duruşu yapılması ve İstiklal Marşının okunması,

3- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması,

5- Yönetim Kurulu Hesap Raporu’nun okunması,

6- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

7 - Çalışma, Hesap ve Denetleme Raporları üzerine görüşme açılması,

8 - Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın ayrı ayrı ibrası,

9- Tahmini 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları gelir ve giderlere ilişkin bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- Dernek Tüzüğü’ne ilişkin değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
(Dernek Tüzüğü’nün 32. maddesinin değiştirilmesine ilişkin öneriler)

11- Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı ve Yüksek İstişare Konseyi asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

12- Dernek Yönetim Kurulu’na 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 22. maddesi ve Dernek Tüzüğü’nün 20. maddesinin (E) bendi uyarınca, “menkul ve gayrimenkul alım ve satımı, gerekli hallerde gerek Dernek ve gerekse 3. şahıslar lehine menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi” hususunda Denetim Kurulu olumlu raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun 2/3 oy çokluğuyla yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

13- Dernek Yönetim Kurulu’na mülkiyeti Derneğimize ait Çatalca arsası ile ilgili uzun süreli kiralama yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Dilek, Temenniler ve Kapanış