Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Salgın Nedeniyle Araç Muayenelerine İlişkin Genelge Yayınladı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /UND'DEN HABERLER
  • /ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN SALGIN NEDENİYLE ARAÇ MUAYENELERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLADI
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN SALGIN NEDENİYLE ARAÇ MUAYENELERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLADI
A+A-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Salgın Nedeniyle Araç Muayenelerine İlişkin Genelge Yayınladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını nedeniyle araç muayenelerine ilişkin yayınlanan Genelge kapsamında aşağıdaki hükümler paylaşılmıştır:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35 inci maddesinde "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edilir" hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayeneleri İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği'ne, 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen Geçici 2 inci maddesinde de "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayane süresi gelen araçlarının muayanesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde yer verilen detaylı hususlara ulaşmak için lütfen tıklayınız (21.04.2020 tarihinde güncellendi).

Bakanlık duyuru metni için lütfen tıklayınız.