Profesyonel Şoförlük Mesleği Çalıştayına Katılım Yoğundu - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • ANASAYFA
 • /UND'DEN HABERLER
 • /PROFESYONEL ŞOFÖRLÜK MESLEĞİ ÇALIŞTAYINA KATILIM YOĞUNDU
PROFESYONEL ŞOFÖRLÜK MESLEĞİ ÇALIŞTAYINA KATILIM YOĞUNDU
A+A-
Profesyonel Şoförlük Mesleği Çalıştayına Katılım Yoğundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın açılış konuşmaları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Haydar Ufuk Kale, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkan Yardımcısı Hakan Bezginli, TOBB Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder tarafından yapılmıştır.

21 Aralık 2021 tarihinde yine TOBB ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen “Profesyonel Şoförlük Mesleği Paneli” sonrası hazırlanan raporda; 2022 yılının ilk çeyreğinde mesleğin tüm aktörlerinin yeraldığı bir çalıştayın UAB himayesinde düzenlenmesi kararı alınmış idi. Alınan karar doğrultusunda, şoförlerin hukuki koşullarının iyileştirilmesi, Şoförlük Mesleğinin Sorunları ve Meselği Özendirme, Şoförlerin Eğitimi başlıklarıyla 3 ayrı oturum eş zamanlı olarak tertip edilmiştir.

Her 3 oturumda da UND olarak ilk gündem maddemizi; şoförlerin “nitelikli ara eleman” statüsünün kazandırılması olarak belirledik ve kayıtlara geçirdik. Bilindiği üzere, bu statünün kazandırılması halinde olası devlet desteklerinden faydalanmanın yolu açılmış olacaktır.

Taleplerimiz ÇSGB-İŞKUR yetkilileri başta olmak üzere, tüm katılımcılar tarafından prensipte kabul görmüş ve nitelikli ara eleman statüsü ile ilgili çalışmalara destek verecekleri yönünde ifadeler tutanaklara geçirilmiştir.

Çalıştay’da ayrıca;

 • SRC Belgelerinin Yük (SRC 3), Yolcu (SRC 1) ve Tehlikeli Madde taşıyan şoförlere yönelik (SRC 5) olarak 3 başlıkta sadeleştirilmesi,
 • Şoförlerin yaş kısıtlamasıyla ilgili yapılan geçici düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi,
 • 70 yaşından sonra sağlık raporu alarak mesleğe devam etme imkanı olanların AB ülkelerinde olduğu gibi engellenmemesi,
 • SRC Eğitim müfredatının mesleğe yönelik olması
 • SRC Eğitimlerinde uygulama yönünün de olması
 • SRC Sınavlarında 3 soruluk mülakat sınavının kaldırılması,
 • MYK’nın yeni bir mesleki yeterlilik belgesi daha ihdas etmemesi gerektiği,
 • Evraklarda sadeleştirme ve şoförün mesleğe girişinin kolaylaştırılmasının önemi,
 • SRC Eğitimlerinin belirli bir süresinin uzaktan verilmesi imkanının devam etmesi,
 • Lojistik bölümlerinden (Lise-MYO-Lisans) mezun olanların SRC Belgesini müktesep hak olarak muafiyet kapsamında alma imkanı sağlanması,
 • Kurumlararası Koordinasyon Kurulu Kurulması,
 • Şoförlük mesleği ile ilgili üniversitelerin “Ticari Araç Kaptanlığı” adıyla 2 yıllık MYO açılması YÖK desteklerinin / teşviklerinin arttırılması,
 • Yönetmeliklere “nitelikli ara eleman” tanımının dahil edilmesi,
 • Ağır vasıta TIR Şoförlerinin Uluslararası TIR Şoförlüğe geçişleri için sürecin kolaylaştırılması,
 • C ve CE ehliyetlerinden devlet tarafından alınan harç bedellerinin alınmaması veya % 50’sinin alınması,
 • Şoför Pasaport Harç Bedellerinin alınmaması veya % 50 oranında alınması,
 • SGK Primlerinde indirim yapılması,
 • Erkeklere 12 ay, kadınlara da 24 ay maaş desteği verilmesi,
 • Şoförlerin etkin temsil edildikleri bir STK (Oda) eksikliği,
 • Lojistik ve Ulaştırma Sektörüne Özel İş Kanunu hazırlanması gerekliliği ve
 • Alkol ve benzeri kusurlardan dolayı firmanın değil, şoförlerin sorumlu tutulması hususu gibi konular etraflıca görüşülmüştür.

Çalıştay’a derneğimizi temsilen, Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdürrahim Kılıç katılım sağlamıştır.