Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin Geçici Düzenlemeler Hakkında Duyuru - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /EĞİTİM
  • /TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GEÇİCİ DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GEÇİCİ DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
A+A-
Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin Geçici Düzenlemeler Hakkında Duyuru

06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden dolayı 08/02/2023 tarihinde olağanüstü hâl ilan edilen illerimizde tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin ve söz konusu illerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına;

1- Olağanüstü hâl süresinin başlangıç tarihi dikkate alınarak, olağanüstü hâl ilan edilen illerde Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri (TMFB) ile ilgili olarak;

  • Yenileme sürecinde olan veya yenileme sürecine girecek TMFB'lerin geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının (TMGD) sağlanmasına ilişkin sürelerin 09.05.2023 tarihinden itibaren işletilmesi,
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen değişikliklere ilişkin bildirim süresinin 09.05.2023 tarihinden itibaren işletilmesi,
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yıllık faaliyet raporu bildirim süresinin 01.01.2024 tarihine kadar uzatılması,
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen çalışma ziyaretinin yerine getirilmesi ile ilgili hususun 01.06.2023 tarihi itibarıyla işletilmesi,

2- Olağanüstü hâl süresinin başlangıç tarihi dikkate alınarak, olağanüstü hâl ilan edilen illerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde merkez veya şube yetki belgesi düzenlenmiş olan TMGDK’lerin yetki belgeleri ile ilgili olarak, söz konusu Yönetmeliğin 16 maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 09.05.2023 tarihinden itibaren işletilmesi,

hususlarına ilişkin geçici düzenlemeler yapılmıştır.

Önemli Not: Yapılan geçici düzenlemeler sadece olağanüstü hâl ilan edilen illerde yer alan işletmeleri ve TMGDK’leri kapsamaktadır.