Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI
A+A-

31.12.2019 tarihli 4.Mükerrer Resmi Gazetede Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2019

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2020

YÜZDE DEĞİŞİM

TESPİT KODU

TESPİT KONUSU

2019 (TL)

TESPİT KODU

TESPİT-KONUSU

2020 (TL)

%

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

19,000

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

21,850

15.00%

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

13,400

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

15,410

15.00%

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

25,700

Özel Antrepo ( E

Tipi), Tespit Raporu Başına

29,555

15.00%

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8,900

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10,235

15.00%

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7,500

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8,625

15.00%

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13,400

Özel Antrepo ( E

Tipi), Tespit Raporu Başına

15,410

15.00%

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8,900

AN3

Genel Antrepo ( A, B

Tipi), Tespit Raporu Başına

10,235

15.00%

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7,500

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8,625

15.00%

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13,400

Özel Antrepo ( E

Tipi), Tespit Raporu Başına

15,410

15.00%

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8,900

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10,235

15.00%

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7,500

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8,625

15.00%

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13,400

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

15,410

15.00%

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8,900

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10,235

15.00%

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7,500

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8,625

15.00%

AN6

3001m2/m3 onlar (AYLIK)

6,400

AN6

3001m2/m3 onlar (AYLIK)

7,360

15.00%

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

9,500

3001m2/m3 - 5000

m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

10,925

15.00%

5001 m2/m3 - 10.000

m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

13,400

5001 m2/m3 -

10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

15,410

15.00%

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

19,000

10.001 m2/m3 ve

üstünde olanlar (AYLIK)

21,850

15.00%

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 19

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanna me için 22

11.57%

AN7

Genel Antrepo(YILLIK)

19,000

AN7

Genel Antrepo(YILLIK)

21,850

15.00%

Özel Antrepo(YILLIK)

9,500

Özel Antrepo(YILLIK)

10,925

15.00%

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar

7,500

AN8

0-3000 m2/m3

olanlar

8,625

15.00%

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar

10,000

3001m2/m3 - 5000

m2/m3 arasında olanlar

11,500

15.00%

5001 m2/m3 - 10.000

m2/m3 arasında olanlar

15,600

5001 m2/m3 -

10.000 m2/m3 arasında olanlar

17,940

15.00%

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar

20,000

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar

23,000

15.00%

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 20

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanna me için 23

11.50%

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

950

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

1093

15.05%

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

90

Antrepo içerisinde

yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

104

15.56%

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

195

Antrepo dışında

yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

224

14.87%

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

80

Antrepo dışında

yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak

başına

92

15.00%

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık

7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyl a belirlenecek tutar

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmas ıyla belirlenec ek tutar