Yetki Belgelerinde Asgari Kapasite Kaybına İlişkin Koronavirüs Tedbiri - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /YETKİ BELGELERİNDE ASGARİ KAPASİTE KAYBINA İLİŞKİN KORONAVİRÜS TEDBİRİ
YETKİ BELGELERİNDE ASGARİ KAPASİTE KAYBINA İLİŞKİN KORONAVİRÜS TEDBİRİ
A+A-
Yetki Belgelerinde Asgari Kapasite Kaybına İlişkin Koronavirüs Tedbiri

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen duyuru kapsamında, koronavirüs (Covid-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesi teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;

- KTY'nin 14 üncü maddesinin 21 inci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususu uygun görülmüştür.

Bahse konu 14 üncü madde 21 inci fıkra aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

(21) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;

a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği,

b) Satıldığı,

c) Kendi istekleriyle düşüldüğü,

ç) Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,

d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü,

tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

Üyelerimizin dikkatina önemle sunulur.