Yeşil Lojistik Belgesi Başvuruları 28 Şubat 2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ BAŞVURULARI 28 ŞUBAT 2023 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ BAŞVURULARI 28 ŞUBAT 2023 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
A+A-
Yeşil Lojistik Belgesi Başvuruları 28 Şubat 2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmelere istinaden,

Bilindiği üzere; Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 27/05/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinin "Yeşil Lojistik Belgesinin alınması" başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, "Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Bu takvim haricinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz." hükmüne, aynı maddenin 3 üncü fıkrası, "Yeşil Lojistik Belgesi başvuruları sadece Bakanlık KEP adresi üzerinden kabul edilir." hükmüne amir bulunmaktadır.

Ayrıca, Yeşil lojistik belgesi başvurularında yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince istenilen belgelerden bir tanesi de "Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması." zorunluluğudur.

Ancak, bazı firmalar tarafından Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerde KEP ve UETS sistemine kayıt olunması ve başvuruların KEP kanalıyla yapılmasıyla ilgili bir kısım teknik sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.

Bakanlığımızca bu konuda yapılan incelemede ise, başvuru yapan firmaların KEP sistemine yeni uyum sağlamaya başladıkları için teknik problemler yaşadıkları ve bu sorunun giderilmesi için gerekli sürenin yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, yaşanacak sorunların ve mağduriyetlerin önceden önlenmesi bakımından yeşil lojistik belgesi başvuru süresinin 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Üyelerimize önemle duyurulur.