UND KRİZ MASASI DUYURULARI - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • ANASAYFA
 • /ÖNEMLİ DUYURULAR
 • /UND KRİZ MASASI DUYURULARI
UND KRİZ MASASI DUYURULARI
A+A-
UND KRİZ MASASI DUYURULARI

Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Türkiye’den Rusya’ya ve Orta Asya Bölgesine Yönelik Taşıma Güzergahlarında Yaşanan Beklemeler Hakkında

Bilindiği gibi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sonucunda,

 • Ülkemizden Ukrayna’ya yönelik Ro-Ro seferleri durdurulmuş olup Ro-Ro gemileri Ukrayna’dan dönüş sefer yapamamaktadır.
 • Avrupa yönündeki karayolu taşımalarında da Ukrayna üzerinden transit güzergahı kapanmış olup, güzergahtaki AB ülkelerinin Rusya ve Belarus’a karşı uygulamaya konan yeni yaptırımlar nedeniyle bazı ürünlerin geçişini kabul etmedikleri izlenmektedir.
 • İran üzerinden Orta Asya bölgesine gerçekleştirilen taşımalar, Türkmenistan sınır kapılarının yük taşımalarına kapalı olması nedeniyle Türkmenbaşı limanında ve İran sınırında Türkmen plakalı araçlara yarı-römork aktarılması şeklinde sürdürülebilmektedir (Türk sürücüleri ve araçları Türkmenistan’a yük boşaltamamakta ve Türkmenistan üzeri transit geçişlerine izin verilmemektedir)
 • Kapanan güzergahlar nedeniyle ülkemizden Rusya ve Orta Asya ülkelerine Sarp sınır kapısı üzerinden Gürcistan’a yönelen ihracat taşımalarımız olması neden, oradan Rusya ve Azerbaycan’a açılan güzergahtaki Verhny Lars ve Kazmalyar sınır kapılarında yoğunluklar artmıştır.
 • Son gelişme olarak, Rusya-Gürcistan sınır kapısında, Gürcistan dağ yolunun kar sebebiyle kapanmasından dolayı, Rusya tarafından Gürcistan’a geçişlere izin verilmediği bildirilmiştir.
 • Firmalardan alınan bilgilere göre, Rusya’dan Gürcistan’a geçişlerde ve Azerbaycan’a geçişlerde de ortalama 12-15 gün arasında beklemeler yaşanmakta, Rusya’dan günlük araç geçişi 200 aracı geçememektedir.
 • Gürcistan'da yol temizleme çalışmaları devam etmekte olup, hava şartlarına göre sınır kapılarının aralıklarla kapatılması söz konusudur.

Rusya-Ukrayna savaş durumuyla Rusya’nın artan güvenlik endişeleri, AB-Rusya arasında devreye alınan yeni yaptırımlar ve bölgedeki olumsuz hava şartlarının etkisiyle yaşanan bu gelişmeler sonucunda taşımacılarımızın Sarp sınır kapısından başlayarak, Gürcistan ve Azerbaycan’ın Rusya ile arasındaki sınır kapılarında oluşan uzun kuyruklar ve beklemelerle karşılaşarak mağduriyetler yaşadıkları Derneğimizce tespit edilmektedir.

Rusya ve Gürcistan’daki yetkililerimiz üzerinden gelişmeler takip edilmekte; Rus ve Gürcü makamlarıyla geçişlerin hızlandırılmasına yönelik resmi temaslar devletimizin ilgili ülkelerdeki resmi temsilcileri tarafından sürdürülmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları, Belarus ve Rusya Geçiş Belgeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan Derneğimize iletilen bilgilendirmede, geçiş belgelerin kullanım durumu ile firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkkate alındığında, taşımacılarımızın alternatif güzergahlardan yapacakları taşımaların kolaylaştırılmasını teminen;
- Sarp veya Aktaş veya Türkgözü Sınır Kapılarından çıkış yaparak Belarus'a yapılacak taşımalar için (BY8) Gürcistan-Rusya-Belarus, (BY9) Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Belarus güzergahlarının eklenmesi,
- Rusya ikili geçiş belgelerinin sadece yükün tamamı Rusya varışlı taşımalara tahsis edilmesi
Uygun görülmüştür.
________________________________________________________________

Moldova-Romanya-Bulgaristan veya Romanya-Bulgaristan güzergahından Türkiye'ye dönüş yapan araçlar için bilgilendirme

Ukrayna’dan çıkış yaparak Moldova-Romanya-Bulgaristan veya Romanya-Bulgaristan güzergahıyla Türkiye’ye dönüş yapacak araçlarınız var ise, sınır geçişlerinde kolaylık sağlanması amacıyla;

 • Şoför Adı Soyadı,
 • Şoför Pasaport Numarası,
 • Çekici/Yarı-Romörk Plakası,
 • Gümrük Kapılarının adlarını içeren ayrıntılı güzergah bilgisini

gecissubesi@uab.gov.tr adresine bildiriniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

________________________________________________________________

Odesa Bölgesinde Mahsur Kalan Araçlar İçin Önemli Uyarı!

Odesa Ticaret Müşavirliğinden Derneğimize yapılan Bilgilendirmeye istinaden;

Odesa Bölgesi için kırmızı alarm verilmiştir. Ovlovka sınır kapısında 200-300 civarında araç olduğu bildirilmekte olup, araçların bu sınır kapısında kapasite azlığı nedeniyle Reni-Giurgiulesti sınır kapısına yönlendirilmesi gerekmektedir.

Taşımacılarımıza önemle duyurulur.

_________________________________________________________________
Rusya'nın, Ukrayna'yı İşgali İle Ortaya Çıkan Durumun Taşıma Hukuku ve Nakliyat Sigortaları Açısından Değerlendirmesi ve Yapılması Gerekenler

Ortada net bir durum bulunmamakla birlikte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte, önceden belirlenmeyen ve sözleşmedeki tarafların yükümlülüklerini etkileyen bir takım sorunlar oluşmuştur. Konu 4 başlıkta incelenmiştir:

Yaptığımız iş ve işlemlerde taşımanın yapılamaması, Rusya işgalinden dolayı, devam eden sözleşmelerin ifasında kesinti olması gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu 136/1 Maddesi’nden kaynaklanan bir hak mevcuttur. Sözleşmelerimizde imkansızlık olması durumunda kullanılabilir.

Taşıma mevzuatı açısından ise genel taşıma mevzuatında bir hüküm yoktur, Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticaretini düzenleyen. 5. Kitabında düzenlemeler bulunmaktadır. Düzenlemeleri iki ana başlıkta incelemekte yarar vardır.

 1. Taşınan emtia’ya bir zarar gelmesi halinde zararın sebebinin harp (savaş ) olayları, olması durumunda taşıyan ve adamları kusursuz sayılır. (T.T.K. mad. 1182/1-b) Taşıyan, kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlanabilir.
 2. Deniz taşıma sözleşmesinin her iki tarafıda yolculuğun başlamasına veya devamına engel olan sebepler yüzünden sözleşmeyi feshedebilir. (T:T:K: mad.1218/1). (Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulması, varma yeri ülkesi ile ticaretin yasaklanması, yükleme veya varma limanlarının abluka altına alınması, sözleşme gereğince taşınacak olan eşyanın tamamının yükleme limanından ihracının veya varma limanına ithalinin yahut transit geçişinin yasaklanması gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleşmenin ifasının engellenmiş olması )her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi feshedebilme hakkı verir.

Sigorta konusunda ise FFL sorumluluk sigortaları açısından brokerimizi /sigortacımızı uyarmakta yarar vardır. Zira, yalın halde gerek müşterinin yaptığı emtia nakliyat sigortalarında, gerekse bizim sorumluluk sigortalarımızda Enstitü Yük Klozalarının Savaş İstisnası Klozu (War Exclusion Clause mad. 6) savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan ya da bunların neden olduğu iç kargaşalık veya savaşan bir güç tarafından ya da bu güce karşı yapılan bir düşmanca hareketin teminat harici tutmaktadır.

Bundan sonrası için, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uyguladıkları “yaptırımlar listesi” etkili olacaktır. Savaş rizikosu sözleşmelerde ve sigorta sözleşmelerinde gündeme gelecektir.

Savaş rizikosunun en azından bir müddet daha devam edeceği bellidir. Özel bir riziko olan savaş rizikosu için ,Enstitü Yük Savaş Rizikoları KIozu-1.1.1982 Klozları (Institute War Clauses-Cargo 1.1.1982) sigorta sözleşmelerine konulması tercih edilebilir.

Son olarak, şu anda yaşadığımız Rus işgali sebebi ile, işlerimizde yaşanabilecek sorunları düşünerek hazırlanan bildirim ve taahhütname örnekleri müşterilere mail yolu ile gönderilebilir (Ek beyanları ekleyebilirsiniz). Taahhütnameler deniz için ve genel olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır. En azından bundan sonrası için imzalatılması özellikle tavsiye edilmektedir.

Detaylı Rapor için tıklayınız.

Taahhütname örneği için tıklayınız

Bildirim örneği için tıklayınız

___________________________________________________________

Ukrayna’ya veya Ukrayna Üzerinden Taşıma Yapan Firmaların Alternatif Güzergahlardan Ülkemize Dönüşü İçin Gereken Transit Geçiş Belgelerinin Temini Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre; Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapmak üzere ülkemizden çıkış yapmış olan taşıtlarımızın alternatif taşıma güzergahlarından ülkemize dönebilmelerini teminen, taşımacı firmaların TOBB’a başvurmaları halinde, söz konusu firmaların halihazırda yurtdışında bulunan taşıtlarına, söz konusu belgelerin ilgili sefer için çıkışlarında tahsis edilmemiş olması koşuluyla 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit ve/veya Romanya transit geçiş belgelerinin tahsis edilmesi, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 22 nci maddesinin ikinci ile üçüncü fıkraları gereğince uygun görülmüştür.

Öte yandan, söz konusu taşıtlar Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgelerini yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edebilecektir.

Haber: 28.02.2022

Ukrayna/Moldova/Macaristan Yönünden Dönen Taşıtlarımızdan Geçiş Belgesi Aranmayacaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan son bilgiye göre, Macaristan dan sonra bugün, 26.02.2022 Romanya da akşam 19.00 itibariyle Ukrayna/Moldova/Macaristan yönünden dönen taşıtlarımız dan geçiş belgesi aramayacağı bilgisini vermiştir.

_______________________________________________________

Ukrayna Gümrüklerinden Geçemeyen Sebze Meyve Yüklü Araçların Evrak Yenileme İşlemlerinin Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde Yapılmasına Olanak Sağlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'den gümrük çıkışı yapmış sebze meyve yüklü araçların Ukrayna gümrüklerinden geçemeyip eşyaların başka ülkelere (Bulgaristan,Romanya v.b) satışlarının yapılması halinde, gereken evrak yenileme işlemlerinin Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde yapılabilmesi konusunda gerekli izinler alınmıştır.

Bu durumda olan taşımacılarımız Kapıkule Gar Müdürlüğüne başvurabilir.

_______________________________________________________

Polonya'ya ve Romanya'ya Ukrayna'dan Girişlerde Vizesiz Giriş İmkanı Sağlandı (25.02.2022)

Detaylar için lütfen linkleri tıklayınız :
https://www.und.org.tr/medya-detay/duyurular/tir-suruculerinin-polonya-ya-kimlik-belgeleri-ile-girislerine-imkan-saglanacak
https://www.und.org.tr/medya-detay/duyurular/ukrayna-ve-moldova-sinir-kapilarindan-gelen-suruculerin-romanya-dan-vizesiz-gecisine-imkan-saglanacak

__________________________________________________________

____________________________________________________________

Lütfen Takip Ediniz!

Varşova Büyükelçiliği: https://twitter.com/TCVarsovaBE

______________________________________________

TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Ukrayna'da Mevcut Duruma İlişkin Bilgilendirme"

TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Ukrayna'da ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal ile ilgili son gelişmeler çerçevesinde, dönüş güzergahındaki şoförlerin vize problemi yaşamaması için gerekli girişimlere başlandığı, halihazırda TIR Karnesi ile Ukrayna’ya girmiş ancak eşyasını boşaltamamış firmaların gidiş TIR Karnelerinde yeteri kadar sayfa var ise dönüş için aynı TIR Karnesinin kullanılabileceği konusunda IRU’dan teyit alındığı ve Ukrayna gümrük idarelerince TIR Karnelerinin geri verilmemesi durumunda mümkün ise ilgili karnenin fotoğrafının alınması halinde iade işlemlerinde kolaylık sağlanması yönünde gerekli hazırlıklara başlandığı bildirilmiştir.

Ayrıca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da duyuru yapılmış olup Kuzey Karadeniz ülkeleri arasındaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak, anılan ülkelerin Karadeniz'deki limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin 2 (iki)’ye çıkartıldığı belirtilmiştir.