Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemine Katılımıyla İlgili Önemli Bilgilendirme - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /UKRAYNA'NIN ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE KATILIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
UKRAYNA'NIN ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE KATILIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
A+A-

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirmeye göre;

Ülkemiz ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'ye (Ortak Transit Sözleşmesi), Sözleşme'nin karar alma organı olan Ortak Komite'nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna da Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyanda yer alması gerekecektir.

Bununla birlikte, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin Eklerini değiştirecek olan 3/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile değişecek mezkur Sözleşmenin eki Bireysel ve Kapsamlı Varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının ek’te bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu değişiklikler çerçevesinde uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde herhangi bir aksamaya neden olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlıklarına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.

Ekler için tıklayınız:

  1. Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği
  2. Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği
  3. Zeyilname örneği