UBAK İzin Belgeleri Görüş Talebi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • ANASAYFA
 • /ÖNEMLİ DUYURULAR
 • /UBAK İZİN BELGELERİ GÖRÜŞ TALEBİ
UBAK İZİN BELGELERİ GÖRÜŞ TALEBİ
A+A-
UBAK İzin Belgeleri Görüş Talebi

Bilindiği üzere, ülkemiz taşımacıları gerçekleştirdikleri taşımalarda geçiş belgelerinin yanı sıra UBAK izin belgelerini de kullanmakta olup söz konusu belgelerin verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.

UBAK izin belgeleri, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde düzenlenip söz konusu Yönerge’ye göre dağıtılmaktadır.

UBAK izin belgesi başvuruları 1 EKİM-31 EKİM tarihleri arasında yapılmakta olup değerlendirme listesinde 10 puanın altında kalan firmalara belge tahsisi yapılmamaktadır.

Buna göre; UBAK izin belgelerinin dağıtımında 5 temel kriter yer almaktadır:

Toplam yeşil taşıt sayısı: L2 ve M2 yetki belgesi sahibi taşımacıların müracaat yılının 31 Ekim tarihinde yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı ve e-Devlet üzerinden EURO norm bildirimi yapılmış olan EURO 5 taşıt sayısının 1 (bir), EURO 6 ve üzeri norma haiz taşıt sayısının ise 1,5 (bir virgül beş) ile çarpımından elde edilen kıymetlendirilmiş toplam çekici ve kamyon (kamyonetler hariç) sayısıdır.

Taşımacıların, hesaplanan yeşil taşıt sayılarından en yüksek 10 firmanın taşıt sayılarının aritmetik ortalamasına en yakın firmanın toplam yeşil taşıt sayısı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

Toplam taşıt sayısı: L2 ve M2 yetki belgesi sahibi taşımacıların faaliyet yılına ait 30 Aralık ve müracaat yılının 30 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihleri itibarıyla U-Net Otomasyon Sisteminde (özmal+sözleşmeli) olarak kayıtlı (kamyonetler hariç) kamyon, çekici, römork ve yarı-römork toplam sayılarının aritmetik ortalamasıdır.

Toplam sefer sayısı: Belirlenen UBAK üyesi ülke katsayıları (ülkelerin başkentlerinin ülkemiz başkentine olan uzaklıkları dikkate alınarak tespit edilmiştir) ile çarpılması suretiyle bulunan kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamıdır.

Taşımacıların, hesaplanan toplam sefer sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

İzin belgesi ile yapılan 3.ülke taşımaları toplam sefer sayısı: Bir firmanın sahip olduğu UBAK izin belgesi/belgeleriyle, Türkiye dışındaki bir UBAK üyesi ülkeden, başka bir UBAK üyesi ülkeye yaptığı taşımalar, üçüncü ülke taşımasıdır.

İcmal bildiriminden elde edilen sefer sayılarının firmanın o dönemde sahip olduğu geçerli UBAK izin belgesi sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısıdır.” UBAK izin belgesi ile yapılan yıllık sefer sayılarından, her bir UBAK izin belgesi için en fazla 30 taşıma sayısı değerlendirmeye alınır.

Taşımacıların, İzin belgesiyle yapılan üçüncü ülke taşımalarından en yüksek olanı 30 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

Verimlilik: Toplam sefer sayısının toplam taşıt sayısına bölünmesi ise verimlilik puanı hesaplanmaktadır. Taşımacıların, hesaplanan verimlilik değerlerinden en yüksek 10 firmanın verimlilik değerlerinin aritmetik ortalamasına en yakın firmanın verimlilik puanı 50 olarak kabul edilir ve bu firmadan daha düşük verimliliğe sahip taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

İlaveten, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönerge’sinin 9 uncu maddesinin (f) bendinde; “Yetki belgesi sahibi firmanın, Yeşil Lojistik Belgesine sahip olması durumunda firmaya ilave puan verilebilir. Bu fıkraya ilişkin koşullar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü amirdir.

Kısıtlamaya Tabi Ülkelere Ait UBAK İzin Belgelerinin Kriterleri (İtalya, Rusya, Avusturya, Yunanistan)-Özet

UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgeler, bu ülkelere taşıma yapan firmalara, faaliyet yılının son 3 ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında yapılan ikili taşıma sayıları dikkat alınarak tahsis edilir.

 • Yunanistan ve Rusya’da geçerli UBAK izin belgelerin dağıtımında, bu ülkelere ikili taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş firmaların sefer sayılarının toplamının dağıtılacak belge sayısına bölünmesi yoluyla bulunan sefer sayısının üzerinde kalan firmalar,
 • İtalya geçerli UBAK izin belgelerinin dağıtımında bu ülkeye ikili taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş yıllık ortalama sefer sayısı 48 ve üzeri olan firmalar dikkate alınır.
 • Bu ülkelere yönelik belge tahsisi, genel değerlendirmede her bir belgeye düşen puan, taşıt sayısı ve araç kategorisi dikkate alınarak turlar halinde yapılır.
 • İtalya, Yunanistan, Rusya belgesi tahsis edilmiş olan firmaların adlarına tahsis edilen UBAK izin belge sayıları, genel değerlendirme UBAK izin belgesi dağıtım listesinden mahsup edilir.
 • İtalya, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerin %10’u bu ülkelere taşıma yapan taşımacılara ödül belgeleri olarak tahsis edilir. Bu ödül belgeleri, faaliyet yılının son üç ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında bu ülkelere taşıma yapan taşımacılara, taşıma sayısı en fazla olan taşımacıdan başlamak üzere sırasıyla birer azaltma yöntemi ile dağıtılır.
 • UBAK İzin belgelerinin tahsisine değerlendirmeye giren ve puanlama sonrası yapılan sıralamada; 1 inci ile 10 uncu sıradaki dahil olmak üzere, Avusturya geçerli UBAK izin belgelerinden birinci sıradakine 3, ikinci sıradakine 2, üçüncü ile 10 uncu sıradakilere 1’er adet olmak üzere sırasıyla tahsis edilir ve tekrar birinci sıradan başlamak üzere dağıtılmaya devam edilir.

UBAK İzin Belgeleri Takas Şartları (Özet)

 • Bir adet Avusturya, İtalya, Rusya veya Yunanistan geçerli UBAK izin belgeleri karşılığında en fazla iki UBAK izin belgesi karşılıklı olarak takas edilebilir.
 • Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya ve Macaristan geçersiz UBAK izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemez.
 • Takas edilmiş UBAK izin belgeleri tekrar takas edilemez.

Ülke Katsayıları

Yıllara Göre UBAK İzin Belgesi Sayıları

2024 yılında temin edilen UBAK izin belge sayısının (8.060) 1.550 adedi EURO V, 6.510 adedi EURO VI belgelerdir.

Yukarıda yer alan bilgiler özet niteliğinde olup UBAK İZİN BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİNİN tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu doğrultuda, UBAK izin belgesi dağıtım kriterlerine ilişkin soru/görüş/önerilerinizi aşağıdaki form üzerinden iletmenizi önemle rica ederiz.

Form Linki: https://form.jotform.com/240883581260054