Türkiye ile İngiltere Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Ticaret Bakanlığı Bildilendirmesi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDA TİCARET BAKANLIĞI BİLDİLENDİRMESİ
TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDA TİCARET BAKANLIĞI BİLDİLENDİRMESİ
A+A-
Türkiye ile İngiltere Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Ticaret Bakanlığı Bildilendirmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen bilgiye istinaden;

Malumları olduğu üzere, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde, Türkiye ile İngiltere tarafından 29 Aralık 2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır.

Anlaşmanın imzalanması sonucunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30/12/2020 tarih ve E-00060221855 yazısıyla; Anlaşmanın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya konulması amacıyla gerekli süreç yürütüldüğü bildirilerek İngiltere ile yapılan ticarette belirsizlik içeren konular aydınlatılmıştır.

Bu doğrultuda, İngiltere ile yapılan ticarette netlik kazanan hususları aşağıdaki gibidir:

1- Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu eşyanın menşe ispat belgesi “menşe” beyanıdır. Menşe beyanın, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri beyandır. Menşe beyanı hiç bir makam tarafından onayına tabi tutulmayacaktır. Menşe ispat belgesi olarak başka bir belge kullanılmayacaktır.

2- Menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmelik, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. 1 Ocak 2021 tarihi ile yayımlanacağı tarih arasında STA kapsamında yapılacak ithalat için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden eşyanın vergileri teminata bağlanacaktır. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Yönetmeliğe uygun olanların teminatı iade edilecek, uymayanları ise teminatı irad kaydedilecektir.

3- 1 Ocak 2021 tarihinden önce İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgelerde veya geçici depolama yerinde bulunan eşyaya “başlamış işlem” uygulaması yapılacaktır. Bu eşya,1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabilecektir.

4- 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla, İngiltere'de ithalatta 12 aylık süre içerisinde geçerli olacaktır.

5- 1 Ocak 2021 tarihinden sonra düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayan belgelerin “sonradan düzenlenen” belge olarak onaylanması mümkündür.

6- Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan STA Kuzey İrlanda’yı kapsamamaktadır. Bu nedenle ülkemizden Kuzey İrlanda'ya doğrudan gerçekleştirilecek ihracatın tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye - İngiltere STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.