Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 2022/7 Sayılı Genelge - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /TRANSİT REJİMİNDE KARŞILAŞILAN BAZI UYGULAMA FARKLILIKLARI 2022/7 SAYILI GENELGE
TRANSİT REJİMİNDE KARŞILAŞILAN BAZI UYGULAMA FARKLILIKLARI 2022/7 SAYILI GENELGE
A+A-
Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 2022/7 Sayılı Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları" konulu 2022/7 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Genelgede transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında;

Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları,

- TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan

teslim kayıtlarının iptali,

- Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası

hususlarında açıklamalar bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Gümrük Kanununun 235/5 maddesinin c ve d bentleri transit rejiminde eksiklik ve fazlalık çıkması durumlarındaki cezalara yer vermektedir. Bu maddeye göre transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyanın hareket gümrük idaresinden sevk edilmesinden sonra yapılan kontrollerinde beyan edilene göre eksik çıkması durumunda; eksikliğe isabet eden vergilerin alınması ve bu vergilerin 2 katı kadar da idari para cezası uygulanması, Fazla çıkması durumunda ise; fazla çıkan eşyanın tasfiyeye tabi tutularak fazla çıkan eşyanın gümrük vergisi kadar idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 239 ila 241 inci maddeleri ise eksiklik ve fazlalık takibatlarının ne şekilde yapılacağını belirtmektedir.

Özet beyana ilişkin usul ve esasları belirleyen “Özet Beyan Uygulaması” konulu 2012/2 sayılı Genelgenin “Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığının Tespit ve Takip Edileceği Gümrük İdaresi” başlıklı 3-a maddesinde ise; - Özet beyan eksiklik/fazlalığının konusunu Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için giriş gümrük idaresine verilen özet beyanın oluşturduğu, dolayısıyla özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük idarelerince yapılacağı ve takibatın eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce başlatılacağı, - Transit rejimi kapsamında transit beyannamesi ile giriş gümrük idaresinden varış (iç ya da sınır) gümrük idaresine sevk edilen eşyada varış gümrük idaresince farklılık tespit edilmesi durumunda, varış gümrük idaresinde özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı yapılmasının söz konusu olmadığı, - TIR karnesi kapsamındaki eşyada tespit edilen eksiklik veya fazlalıklara ilişkin takibatın, özet beyan hükümlerine göre değil, TIR karnesine ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Genelge ile transit beyannamelerine varış idaresinde varış bildirimi yapılması ile birlikte oluşan teslim alma kayıtlarının iptal edildiği durumlarda özet beyan iptaline ilişkin cezanın uygulandığı ancak bu teslim alma kayıtlarının bir özet beyan olmamasından dolayı bu cezanın da uygulanmaması gerektiği kararlaştırılmıştır. Varış idarelerinde yapılan varış bildirimi mesajlarının havayolu ve denizyolunda gelen araçların varışını müteakip yapılan varış bildirimleri ile karıştırılmaması ve bu kapsamda transit işlemlerinde varış bildirimlerinin transit süresinin aşılmasından sonra yapılması durumunda Gümrük Kanununun 241/3/e, 241/4/d, 241/5/a ve 241/6/c maddeleri uyarınca ceza uygulanması gerektiği yani transit süresinin 24 saate kadar aşılması durumunda Gümrük Kanununun 241. Maddesinde belirtilen ceza tutarının 2 katı, 48 saate kadar aşılması durumunda 4 katı, 72 saate kadar aşılması durumunda 6 katı, 72 saatten fazla aşılması durumunda ise 8 kat idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Genelge İçin Tıklayınız