Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Geçiş Belgeleriyle İlgili Önemli Bilgilendirme - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /RUSYA, KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN GEÇİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
RUSYA, KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN GEÇİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
A+A-
Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Geçiş Belgeleriyle İlgili Önemli Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre;

Kazakistan ile yapılan görüşmeler neticesinde, taşımacılarımızca kullanılmak %70'i Hazar geçişli olmak üzere 3.000 adet tek-tip, 3.000 adet transit ilave geçiş belgesi ile 500 adet 3. ülke geçiş belgesi verilmiştir. Buna göre, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda;

  • Hazar Ro-Ro şartlı 2.100 adet Kazakistan tek-tip (Hazar) ve 2.100 adet Kazakistan transit (Hazar) geçiş belgelerinin, firmaların talep etmeleri halinde Kazakistan'a veya Kazakistan üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılan taşımalarda Rusya transit geçiş belgesi verilmeksizin tahsis edilmesi,
  • Rusya ile görüşmelerde, Rusya'nın ilave geçiş belgelerinin Ro-Ro şartı ile verilmesi konusunda ısrar ettiği ve bu nedenle ilave geçiş belgesi temininde henüz mutabakat sağlanamadığı dikkate alınarak, 900 adet Kazakistan tek-tip ve 900 adet Kazakistan transit geçiş belgesinin bu aşamada kullanıma açılmayıp muhafaza edilmesi, bunların dışındaki Kazakistan tek-tip ve Kazakistan transit geçiş belgelerinin Rusya varışlı Ro-Ro kullanılarak yapılan taşımalar ve/veya Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için tahsisine devam edilmesi,
  • Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için kullanıma açılması ve bu belgelerin sadece Kazakistan tek-tip (Hazar) ve/veya Kazakistan transit (Hazar) geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.