Psikoteknik Değerlendirme Raporu Eksik Olanların Bu Eksikliği Tamamlamaları İçin Süre Daralıyor - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU EKSİK OLANLARIN BU EKSİKLİĞİ TAMAMLAMALARI İÇİN SÜRE DARALIYOR
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU EKSİK OLANLARIN BU EKSİKLİĞİ TAMAMLAMALARI İÇİN SÜRE DARALIYOR
A+A-

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının onayı sonrasında Polis Trafik Birimleri (PolNet/PolCep), Jandarma Trafik Birimleri (JTBS) üzerinden sorgulamalarının yapılarak, geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmayan şoför ve firması hakkında 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26’ncı maddesi (I) bendi gereğince yapılacak denetimler yaşanan yoğunluk nedeniyle 03.02.2020 tarihine ertelenmişti.

Ancak, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce İmzalı 29.01.2020 tarih ve 2212 Sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı ve E-Devlet Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde raporların “Onaysızdır” ibaresinin yer alması nedeniyle ilgili kurumlara onaylatılmasının belirli bir zaman aldığı, bu zaman dilimi içerisinde onayı eksik olarak görülen rapor sahiplerinin yapılacak trafik denetlemelerinde il/ilçe sağlık müdürlüklerine yönlendirilmesi durumlarında sorunlar yaşanacağı değerlendirildiğinden mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 03.02.2020 tarihi 26.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

26 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılacak olan sorgulamalarda geçerli/yeterli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler(şoförler) hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesi (1) bendi gereğince işlem yapılacağını bilgilerinize sunarız.

Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmayan ve/veya 5 yıllık süresi dolan şoförlerin UND Eğitim Merkezi ve UND Mersin Temsilciliği ne başvurmaları halinde işbirliği sağlanan ALG firmasına yönlendirilerek bağlı oldukları bölgelere göre hizmeti en hızlı ve güvenilir şekilde almaları sağlanacaktır.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan “zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin” bilgisayar destekli testler ile ölçümlendiği bir test sistemidir.

Kişilerin becerilerinin test edilmesi sonucu riskli görülen kişileri tespit ederek önleyici tedbirlerin alınması ile can ve mal kayıplarını minimize etmekteki EN ETKİN çözüm olan Psikoteknik Değerlendirme Test Süreci, bir başka deyişle; sürücünün “Beceri Check-up’ı” olarak da adlandırılabilir.