Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /MENŞE ŞAHADETNAMESİ İBRAZI HAKKINDA
MENŞE ŞAHADETNAMESİ İBRAZI HAKKINDA
A+A-
Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hakkında

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden;

Bilindiği üzere, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumlar Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiş olup mezkur maddeye göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanması veya söz konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebilmektedir.

Bu itibarla, serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi hususu bahse konu eşyaya ilişkin vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması şeklinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince yapılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.