Macaristan “KDV İadelerinde Elektronik İmzalı Mükellefiyet Belgesini” Kabul Edecek - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /MACARİSTAN “KDV İADELERİNDE ELEKTRONİK İMZALI MÜKELLEFİYET BELGESİNİ” KABUL EDECEK
MACARİSTAN “KDV İADELERİNDE ELEKTRONİK İMZALI MÜKELLEFİYET BELGESİNİ” KABUL EDECEK
A+A-
Macaristan “KDV İadelerinde Elektronik İmzalı Mükellefiyet Belgesini” Kabul Edecek

Bilindiği üzere Macaristan’da yapılan KDV’ye konu harcamaların iade sürecinde Macar makamlarından kaynaklanan bir sorun yaşanmış olup Türkiye’deki vergi daireleri tarafından barkotlu olarak verilen vergi mükellefiyet yazıları Macaristan makamlarınca kabul edilmemekte ve ıslak imzalı ve kaşeli olarak talep edilmekte idi.

Derneğimizin gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV Grup Başkanlığı gerek ise Budapeşte Büyükelçiliği ve Budapeşte Ticaret Müşavirliği nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Macaristan makamları tarafından yapılan mevzuat değişikliği ile elektronik imzalı mükellefiyet belgelerinin KDV iade başvurularında kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Macar makamları tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden;

“Macaristan’da Yerleşik Olmayan Mükelleflerin Katma Değer Vergisini İade Alma Hakkının ve Macaristan Bölgesinde Yerleşik Mükelleflerin Avrupa Topluluğunun Diğer Üye Devletlerinde Katma Değer Vergisini İade Alma Hakkının Uygulanmasına İlişkin Hükümlere” dair Maliye Bakanlığı’nın 32/2009 (XII. 21.) sayılı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler 26 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin değiştirilmiş 7. bölümüne göre; üçüncü ülke vergi mükellefinin kendi ülkesinden almış olduğu vergi mükellefiyet dokümanı eğer elektronik formda ise mükellef bu belgenin görüntüsünü dosyasına ekleyebilir. Bu durumda belgeni Macarca tercümesi de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Türk mükelleflerin, 01.10.2020 ve 25.06.2021 tarihleri arasında yapmış oldukları ve Türk Vergi Daireleri tarafından orijinal olarak imzalanmış ve kaşelenmiş vergi mükellefiyet belgesinin eksik olması nedeniyle reddedilmiş olan 2020 yılına ait KDV iade başvurularının yeniden yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Sektörümüz için ciddi önem arz eden mevzu bahis sorunun çözümlenmesi için önemli çaba sarf eden Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV Grup Başkanlığımıza, Budapeşte Büyükelçiliğimiz ve Budapeşte Ticaret Müşavirliğimize sektörümüz adına şükranlarımızı arz ederiz.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.