KVK Kapsamında VERBİS'e Zorunlu Kayıt Süresi Uzatıldı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /KVK KAPSAMINDA VERBİS'E ZORUNLU KAYIT SÜRESİ UZATILDI
KVK KAPSAMINDA VERBİS'E ZORUNLU KAYIT SÜRESİ UZATILDI
A+A-
KVK Kapsamında VERBİS'e Zorunlu Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin kurulca belirlenen tarihler hakkında 2019/387 sayılı kurul karar ile

1) Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,

2) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,

3) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,

4) Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmıştır.”

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur