İngiltere’de GVMS Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /İNGİLTERE’DE GVMS SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA
İNGİLTERE’DE GVMS SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA
A+A-
İngiltere’de GVMS Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hakkında

IRU’da yayımlanan duyuruya istinaden;

İhracat için Ortak Transit Rejim Hareketi doğrultusunda GVMS’deki değişiklikler, 1 Ağustos 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe giriyor.

1 Ağustos 2022'den itibaren, yetkili gönderici veya alıcı (ACC) olmadığınız sürece, Büyük Britanya'dan giden bir transit hareket için Mal Hareketi Referansına (GMR) bir transit Hareket Referans Numarası (MRN) giremezsiniz.

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nin (HMRC) yaptığı bu değişikliğin nedeni, standart ve sınır kapısına gelen ihracatın limanlarında gümrük izinlerini onaylamak ve sınırdaki mal akışını sağlamak için benzer süreçleri kullanmaktır.

Aşağıdakilerden biriyseniz;

  • Yetkili gönderici veya alıcı statüsüne sahip bir işletme,
  • Malları beyan eden ihracatçı veya gümrük acentesi,
  • Malları taşıyan kişi veya işletme.

1.Yetkili Gönderici veya Alıcı Statüsüne Sahip Bir İşletmeyseniz:

Yetkili gönderici veya alıcı statüsüne sahip bir işletme iseniz, mevcut süreci kullanmaya devam edebilirsiniz. Gelişme olduğunda bildirilecektir. Yetkili gönderici veya alıcı statüsüne sahip bir işletme olmak için bu linki takip edebilirsiniz.

2. Yetkili Gönderici veya Alıcı Statüsüne Sahip Bir İşletme Değilseniz Aşağıdaki İki Prosedürü Takip Etmeniz Gerekmektedir:

Tüm Beyannameye Özgü Alıcı Referanslarını (DUCRs) bir GMR'ye dahil edin

İhracatçı veya gümrük acentesi iseniz yapmanız gerekenler:

- GMR'ye dahil edilmesi için mallarınızı taşıyan kişi veya işletmeye tüm Beyannameye Özgü Alıcı Referanslarını temin edin.

- Beyannameye Özgü Alıcı Referansları (DUCRs) üzerindeki gümrükte ibaresini kaldırmak için ilgili gümrük prosedürlerini tamamlayın. Alıcı referansların Bu, Kalkış Ofisinde herhangi bir gecikmenin önlenmesine yardımcı olacaktır.

- Tüm sevkiyat için Devam İzni bildirimlerinin (P2P'ler) alındığından emin olun.

- Eğer mallarınız belge kontrolü için seçilmişse, gerekli belgeleri mallar binanızdan ayrılmadan önce Ulusal Gümrükleme Merkezine gönderin.

Malları taşıyan kişi veya işletmeyseniz, yapmanız gerekenler:

- Tüm Beyannameye Özgü Alıcı Referanslarını (DUCRs), GMR'ye ekleyin – bu yasal bir gerekliliktir.

- Mallar muayene için seçilmişse, malları önce bir İç Sınır Tesisine (IBF) veya bir limanın belirlenmiş gümrük tesisine götürün. Malların bir inceleme için seçildiğini sahadaki personele bildirmeniz gerekecektir.

Tüm Beyannameye Özgü Alıcı Referanslarını (DUCRs), bir Ana Benzersiz Alıcı Referansına (MUCR) Dahil Edin

Bir ihracatçı veya gümrük acentesi iseniz, yapmanız gerekenler:

- Ana Benzersiz Alıcı Referansını (MUCR) kabul edilebilir bir formatta oluşturun ve referans numarasını mallarınızı taşıyan kişi veya işletmeye yazılı olarak verin.

-Tüm Beyannameye Özgü Alıcı Referanslarını (DUCRs ), Ana Benzersiz Alıcı Referansına (MUCR) ekleyin – bu yasal bir gerekliliktir.

Malları taşıyan kişi veya işletmeyseniz, yapmanız gerekenler:

- Ana Benzersiz Alıcı Referansını (MUCR), kişiden veya malları beyan eden gümrük acentesinden kabul edilebilir formatta yazılı biçimde alın.

- Mallar muayene için seçilmişse, malları önce bir İç Sınır Tesisine (IBF) veya bir limanın belirlenmiş gümrük tesisine götürün. Malların bir inceleme için seçildiğini sahadaki personele bildirmeniz gerekecektir.

-Ana Benzersiz Alıcı Referansını (MUCR), GMR'den ayrı olarak taşıyın ve giden transit hareketi Yerel Referans Numarası (LRN) ile birlikte Hareket Ofisine ibraz edin.

Ana Benzersiz Alıcı Referansını (MUCR) ve Yerel Referans Numarasını (LRN) sunduktan sonra, Kalkış Ofisinde basılı bir transit eşlik belgesi (TAD) alacaksınız.

Mallarınızın Büyük Britanya'dan ayrılacağı yerlere gelmeden önce, transit refakat belgesinden (TAD) GMR'ye, transit MRN'ye girmelisiniz. Bunu yapmazsanız, çıkış yapmak istediğiniz noktalardan geri çevrilecekseniz.

İşlemlere uyulmaması durumunda mallar Çıkış Ofisine geri gönderilir, yani Transit Refakat Belgesi basılmaz ve transit prosedürü başlamayacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki websiteleri ziyaret edebilirsiniz.

UK Trade Tariff: Exports

Register for the Goods Vehicle Movement Service

Get a Goods Movement Reference

Haulier handbook