Hatırlatma! Romanya Ro E-Taşıma Sistemine İlişkin Bilgilendirme - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /HATIRLATMA! ROMANYA RO E-TAŞIMA SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
HATIRLATMA! ROMANYA RO E-TAŞIMA SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
A+A-
Hatırlatma! Romanya Ro E-Taşıma Sistemine İlişkin Bilgilendirme

IRU’da yayımlanan duyuruya istinaden,

Romanya Hükümeti, 1 Ekim 2022 itibarıyla uygulanacak olan RO e-Taşıma sistemine ilişkin cezaların 1 Ocak 2023’e ertelenmesi kararını verdiği bildirilmiş idi.

Bu doğrultuda,1 Ocak 2023 tarihinden itibaren RO e-Transport bildirimi ile ilgili ihlal olması durumunda para cezası uygulanacağını önemle hatırlatırız.

Buna göre;

Yükümlülük, izin verilen yüklü ağırlığı minimum 3,5 ton olan, mali riski yüksek, toplam brüt kütlesi 500 kg'dan veya toplam değeri 10.000 lei'den yüksek mallarla yüklü, en az bir iş ilişkisine ilişkin araçlar için geçerlidir.

1 Ekim 2022 tarihinden itibaren RO e-Transport bildirimi ile ilgili ihlal olması durumunda para cezası uygulanacaktır.

RO e-Taşıma Sistemi aracılığıyla mali riski yüksek olan eşyanın taşınmasında görev alan taraflara bilgilendirme yapılmaktadır. Malların hareketinin izlenmesi aşağıdaki taşıma türlerini içermektedir:

- Topluluk içi satın alma ve sevkiyatları temsil eden malların taşınması

- Gümrük işlemlerine tabi eşya taşımacılığı

- Romanya topraklarında bulunan iki yer arasında eşya taşımacılığı

RO e-Taşıma Sisteminde eşya beyan yükümlülüğü aşağıdaki kullanıcılara aittir:

- İthalat veya ihracat işlemlerine konu olan yüksek mali riske sahip mallar için; ithalat gümrük beyannamesinde kayıtlı alıcı, sırasıyla ihracat gümrük beyannamesinde kayıtlı gönderici,

- Bir AB ülkesinden yüksek mali riske sahip malların satın alınması durumunda Romanya'daki hak sahibi,

- Ulusal nakliye veya bir AB ülkesinde teslim edilen yüksek mali riske sahip mallar durumunda Rumen tedarikçi,

- Transit durumda olan topluluk içi işlemlere konu olan yüksek mali riske sahip mallar söz konusu olduğunda, depolama için Romanya topraklarında boşaltılan mallar, bir veya daha fazla maldan yeni bir nakliye sürecinin oluşması ve depolama sonrasında yüklenmiş olan mallar veya ulusal topraklarda bir veya daha fazla mal sevkiyatından yeni bir nakliyenin oluşturulmasından sonra yüklenen mallar için antrepo sahibi,

Yukarıda belirtilen kullanıcılar aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:

- Yukarıda belirtilen kullanıcılar, taşınan eşyaya ilişkin UIT kodunu doğrudan veya duruma göre taşıma organizatörü aracılığıyla en geç aracın Romanya’ya girişinde yer alan sınır geçiş noktasında ibrazı sırasında veya ithalat noktasında, araç fiilen harekete geçtiğinde taşımacıya vermekle yükümlüdür. UIT kodu taşıma belgesinde belirtilecektir.

- Kullanıcılar, mali riski yüksek eşya taşımalarına ilişkin verileri UIT kodu ile tanımlanabilmeleri için RO e-Taşıma Sistemi'nde beyan etmekle yükümlüdür.

- Sürücüler, Ulusal Mali İdare Dairesi bünyesindeki yetkili makamların veya Romanya Gümrük İdaresinin talebi üzerine, yüksek mali risk taşıyan malların taşınmasına eşlik eden belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. UIT kodunun 5 gün geçerliliği bulunmaktadır.

e-Taşımada sisteminde beyan edilecek mali risk taşıyan eşya listesi şu şekildedir:

- 0701 ila 0714 NC kodlarına göre sebzeler, bitkiler, kökler ve yumrular, gıda,

- 0801 ila 0814 NC kodlarına göre yenilebilir meyveler, turunçgillerin veya kavunların kabukları,

- 2201 ila 2208 NC kodlarına göre içecekler, alkollü içecekler ve sirke (askıya alınmış bir tüketim vergisi rejiminde seyahat eden tüketim malları hariç tutulmuştur),

- 2505 ve 2517 NC kodlarına göre tuz, kükürt, toprak ve taşlar, ipsus, kireç ve çimento,

- 6101 ila 6117 NC kodlarına göre örme veya tığ işi giyim ve giyim aksesuarları,

- 6201 ila 6212 NC kodları ve 6214 ila 6217 NC kodlarına göre örme veya tığ işi olanlar dışındaki giyim ve giyim aksesuarları,

- 6401 ila 6405 NC kodlarına göre ayakkabı, tozluk ve benzeri eşya; bu malların parçaları,

- 7213 ve 7214 NC kodlarına göre dökme demir, demir ve çelik.

Sürücünün, Ulusal Mali İdare Dairesi veya Romanya Gümrük İdaresi'nin talebi üzerine, yüksek mali risk taşıyan malların taşınmasına eşlik eden belgeleri ibraz etmemesi halinde, 5.000 ila 10.000 lei arasında para cezası uygulanacaktır.

Aşağıda yer alan belgelere linkler üzerinden ulaşılabilir.

Mali İdare Ulusal Ajansı ve Romanya Gümrük İdaresi Kararı ile RO e-taşımacılığının uygulanmasına ilişkin prosedüre buradan ulaşabilirsiniz. (Rumence)

41/2022 sayılı Yönetmelik ile RO e-Transport tarafından izlenen taşımalar hakkında detaylı bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. (Rumence)

Üyelerimize önemle duyurulur.