Hatırlatma! 2023 Yılı UBAK İzin Belgeleri Dağıtımı Başvuruları 1-31 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Yapılacaktır - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /HATIRLATMA! 2023 YILI UBAK İZİN BELGELERİ DAĞITIMI BAŞVURULARI 1-31 EKİM 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR
HATIRLATMA! 2023 YILI UBAK İZİN BELGELERİ DAĞITIMI BAŞVURULARI 1-31 EKİM 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR
A+A-
Hatırlatma! 2023 Yılı UBAK İzin Belgeleri Dağıtımı Başvuruları 1-31 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Yapılacaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;

UBAK izin belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, firma yetkilileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı UBAK izin belgesi 2023 müracaatları ile ilgili işlemler firma yetkililerince e-Devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında "UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu" seçeneği seçilerek 01 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Ayrıca, anılan Yönerge'nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "Faaliyet yılının ilk üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak." hükmüne, Geçici Madde 1'in birinci fıkrasının (a) bendi "2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımlarında, faaliyet yılı olarak 2021 yılının tümü ile 2022 yılının ilk dokuz ayındaki faaliyetler esas alınır." hükmüne amir olup, geçmiş yıllardan farklı olarak, faaliyet yılında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde (2021 yılının tümü ve/veya 2022 yılının ilk dokuz ayı) uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş firmalar 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı müracaatında bulunabileceklerdir.

2023 yılı UBAK izin belgesi müracaatları yapılırken öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden firmaya ait iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve e-posta) güncellenmesi gerekmekte olup, söz konusu bilgiler güncellenmeden 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusu yapılamayacaktır. İletişim bilgileri güncellendikten sonra 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunulabilecek ve başvurunun kaydedilmesini müteakiben firmanın iletişim bilgilerine kaydetmiş olduğu cep telefonuna "UBAK izin belgesi dağıtımı başvurunuz alınmıştır." şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Firmalarımızın bu bildirimi takip etmeleri önem arz etmektedir.

2023 yılında Euro V ve üzeri araçlara UBAK izin belgesi tahsis edileceğinden sadece Euro IV ve altı araçlara sahip olan firmaların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Euro V ve üzeri araç sahibi olup, 2023 yılı için UBAK izin belgesi almak isteyen firmaların 01-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden öncelikle iletişim ve araç norm bilgilerini güncellemeleri, daha sonra UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet adresinden https://uhdgm.uab.gov.tr/ ulaşılması mümkündür.

Üyelerimize önemle duyurulur.