Gürcistan Çıkış Kapısının İzin Alınmadan Değiştirilmesi Halinde Ceza Uygulanması - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /GÜRCİSTAN ÇIKIŞ KAPISININ İZİN ALINMADAN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE CEZA UYGULANMASI
GÜRCİSTAN ÇIKIŞ KAPISININ İZİN ALINMADAN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE CEZA UYGULANMASI
A+A-

Tiflis Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, Gürcistan gümrük makamlarınca VTT evrakı üzerine yazdırılan sınır kapısı haricinde farklı bir kapıdan ülkenin terk edilmeye çalışılması halinde söz konusu durumun “kural ihlali” olarak değerlendirildiği ve 1000 Lari ceza yazıldığı ifade edilmektedir.

Gürcistan makamları tarafından, Gürcistan içinde ve sınır kapılarında olağandışı yoğunluğun yaşandığı (yaşanacağı) dönemlerde geçici olarak ceza uygulanmadığı (uygulanmayabileceği), ön izin alınmadıkça artık mevcut uygulamadan taviz verilmeyeceği ve TIR sürücüsü tarafından beyan edilen çıkış kapısı haricindeki kapılardan çıkılmaya çalışılması halinde cezai müeyyideyle karşılaşılacağı paylaşılmaktadır.

İlave olarak, yoğunluk olduğunda Gürcü gümrük makamlarının, istisnai olarak, belirli sınır kapılarına zorunlu yönlendirme de yapılabileceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, kapı değişikliği yapmak isteyen nakliyecilerimizin, geçerli bir gerekçe ile Gürcistan gümrük makamına info@rs.ge e-posta adresi üzerinden başvurarak izin başvurusunda bulunabilecekleri, Müşavirliğimiz tarafından bildirilmiştir.

Cezaya maruz kalınmaması için Gürcistan'ı transit geçişlerde, sürücülerimizin Gürcistan'a girişte ilgili memura mutlaka çıkış yapacağı kapıyı açık şekilde beyan etmesi, imza atılan kâğıdın kontrol edilmesi ve beyan edilen çıkış kapısının değiştirilmesi talebinin mutlaka ilgili e-posta hesabına yazılı olarak iletilmesi ( onay alınmadan çıkışın yapılmaması) önemle rica ve tavsiye olunur.