Gürcistan 3ncü Ülke Geçiş Belgeleri Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /GÜRCİSTAN 3NCÜ ÜLKE GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA
GÜRCİSTAN 3NCÜ ÜLKE GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA
A+A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan yazıda, Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinin %75'inin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edileceği, %25'inin ise ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3. ülke taşımalar için tahsis edileceği bildirilmektedir.

Bakanlığımızca özellikle Avrupa ülkelerinden Gürcistan'a yönelik taşımalarda yaşanan artış sonucunda Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinin hızla tükendiği dikkate alınarak, ülkemiz transit geçilmeksizin (beyana dayalı) yapılacak taşımalarda kullanılmak üzere dönemsel olarak açılacak 3. ülke Gürcistan geçiş belgelerinin bugün itibariyle ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi Makamlarınca uygun görülmüştür.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.