GÜNCELLEME: Polonya'da İkili ve 3. Ülke Taşımalarına Kayıt Zorunluluğu Bildirim Formu Güncellendi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /GÜNCELLEME: POLONYA'DA İKİLİ VE 3. ÜLKE TAŞIMALARINA KAYIT ZORUNLULUĞU BİLDİRİM FORMU GÜNCELLENDİ
GÜNCELLEME: POLONYA'DA İKİLİ VE 3. ÜLKE TAŞIMALARINA KAYIT ZORUNLULUĞU BİLDİRİM FORMU GÜNCELLENDİ
A+A-
GÜNCELLEME:  Polonya'da İkili ve 3. Ülke Taşımalarına Kayıt Zorunluluğu Bildirim Formu Güncellendi

Polonya’ya/Polonya’dan ikili taşıma ve 3. ülke taşıması yapan şoföre ait bilgilerin Polonya Ulusal Çalışma Denetmenliğine (National Labour Inspectorate) bildirimde bulunulması uygulaması getirilmiştir. AB ve Polonya dışındaki ülkelerde çalışan şoförlerin genelgede belirtilen formu doldurması ve ilgili makamlara bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 1000-30.000 Zloti cezai işlem uygulanması söz konusudur.

Bildirim zorunluluğu 3. Ülke taşıması ve ikili taşıma için geçerlidir. Transit taşıma için geçerli değildir. Elektronik ortamda doldurulacak Formun Biznes.gov.pl adresine kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak UND, ZMPD Polonya Taşımacılar Derneği ile iletişime geçmiş ve ZMPD tarafından yapılan bilgilendirmede sistemin elektronik olarak imzalanmasının henüz mümkün olmadığı bilgisi paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda şu an herhangi bir cezaya maruz kalınmasının önlenmesi amacıyla, sürücülerimizin formu doldurup yanlarında bulundurması önem arz etmektedir. Form bilgisayar veya daktilo ile doldurulmalıdır. El yazısı kabul edilmemektedir.

Ayrıca bildirim formunun sürücü ve operatör firma yetkilisi tarafından imzalı nüshası Polonya Ulusal Çalışma Müfettişliğine posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Kontrollerde mutlaka formun postalandığı sürücü tarafından belirtilmelidir. Adres bilgileri aşağıdaki gibidir;

Państwowa Inspekcja Pracy (State Labor Inspection)

Adres: ul. Barska 28/30, 02-315 Warsaw

fax: (22) 391 82 14
email: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Websitesi:

https://www.pip.gov.pl/

Diğer taraftan, elektronik imza yapılamaması ve sistemde yaşanan zorluklar konusunda Derneğimizce Polonya Ulaştırma Bakanlığına başvuru da bulunulmuş olup, ülkemiz resmi makamlarına da konu arz edilerek destekleri talep edilmiştir.

Konuyla ilgili gelişmelere ilişkin bilahare bilgi verilecek olup, şuan için TIR sürücülerimizin imzalı belgeleri fiziki olarak yanlarında bulundurmaları önem arz etmektedir. Diğer taraftan, Polonya makamlarının sürücüler tarafından ibraz edilen formların hem İngilizce hem de Lehçesini talep etmesi ve sürücü bildirim formunun üzerinde bilgisayar ortamında bilgilerin yazılamaması hususlarında Derneğimize talepler gelmekte idi. Bu çerçevede, Polonya tarafından temin edilen güncel form aşağıdaki gibi olup firmalarımızın söz konusu formu doldurmaları önemle rica olunur.

İlaveten, Polonya sürücü bildirimlerinde elektronik ortamda e-imza ile sürücü bildirimlerinin yapılması da zorunlu tutulmakta olup Türk nakliyecilerinin e-imza temin süreçlerini netleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Son olarak, söz konusu sürücü bildirim sistemi kapsamında firmaların Polonya'da yetkili bir personel istihdam etme zorunluluğu hususunda net bir bilgi bulunmamakta olup Derneğimiz ilgili kurumlar nezdinde girişimlerini sürdürmektedir.

Formda doldurulacak alanlar:

1. Şirket adı

2. Şirket adresi

3. Şirket telefon numarası (Uluslararası alan kodu dahil)

4. Şirket e-mail adresi

5. Geçiş belgesi numarası

6. Sürücünün adı soyadı

7. Sürücünün adresi

8. Sürücünün ehliyet numarası

9. Sürücünün iş sözleşmesinin başladığı tarih /taşımanın başladığı tarih

10. Araç plakası

11. Taşıma türü

12.Sözleşmenin imzalandığı yer

13. Tarih

14. Sürücünün imzası

15. Taşımacının imzası

Güncel forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üyelerimize önemle duyurulur.