Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/20 Sayılı “Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler” Genelgesini Yayımladı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Kapıkule (TR)
18.05.2022
İHRACAT
1 KM
İTHALAT
8 KM
TIR PARKI
2844 ARAÇ
AKARYAKIT
16.690 TL
Hamzabeyli (TR)
18.05.2022
İHRACAT
28 KM
İTHALAT
3 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
AKARYAKIT
16.680 TL
Ipsala (TR)
18.05.2022
İHRACAT
3 KM
İTHALAT
1 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
AKARYAKIT
16.690 TL
Gürbulak (TR)
18.05.2022
İHRACAT
2 KM
İTHALAT
0 KM
TIR PARKI
412 ARAÇ
AKARYAKIT
-0 TL
Habur (TR)
18.05.2022
İHRACAT
0 KM
İTHALAT
0 KM
TIR PARKI
2760 ARAÇ
Sarp (TR)
18.05.2022
İHRACAT
15 KM
İTHALAT
15 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
Maribor (SLO)
18.05.2022
İHRACAT
0 KM
İTHALAT
0 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
Kalotina (BG)
18.05.2022
İHRACAT
0 KM
İTHALAT
0 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
Batrovci (SRB)
18.05.2022
İHRACAT
0 KM
İTHALAT
0 KM
TIR PARKI
0 ARAÇ
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021/20 SAYILI “EKSİK BELGEYLE BEYAN UYGULAMASINDA GÜMRÜK KANUNU'NUN 234 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLECEK İŞLEMLER” GENELGESİNİ YAYIMLADI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021/20 SAYILI “EKSİK BELGEYLE BEYAN UYGULAMASINDA GÜMRÜK KANUNU'NUN 234 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLECEK İŞLEMLER” GENELGESİNİ YAYIMLADI
A+A-
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/20 Sayılı “Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler” Genelgesini Yayımladı

Genelgede, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin tatbiki noktasında nasıl işlem yapılacağı örnekleriyle açıklandı.

1- Eksik belge tamamlama formu ile belgelerin tamamlandığının bildirilmesi

Eksik belge tamamlama formu süresi içerisinde verilerek belgelerin usulüne uygun ve beyannamede belirtilen eksik belgeyle uyumlu olduğunun anlaşılması halinde herhangi bir cezai işleme yer bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin ibrazı istendiğinde (yeşil hat beyannameleri) ibraz edilemediği veya ibraz edilen belgelerin ilk beyannamede belirtilen belgeyle uyumlu olmadığı veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması halinde belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

2- Süresi içerisinde yükümlünün belgeleri tamamlayamayacağını bildirmesi

Süresi içerisinde yükümlünün eksik belgeleri tamamlayamayacağını beyan ettiği durumda ise yükümlü ilk beyanını beyannamede değişiklik gerektirecek şekilde tamamlamış olacaktır. Beyanın nihai olarak oluştuğu an itibarıyla beyan edilen belgeler ile ibraz edilen belgeler arasında bir farklılık bulunmadığından Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer bulunmamaktadır. Bu şekilde bir beyan bulunması halinde, belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir.

3- Belgelerin tamamlanması için öngörülen sürenin dolması

Eksik belgelerin tamamlanması için verilen sürenin dolması ancak yükümlünün eksik belge tamamlama formunu ve eksik belgeleri ibraz etmediği durumda yükümlünün ilk beyanını olduğu şekliyle koruduğu ancak ilgili belgelere sahip olmadığı kabul edilmelidir. Zira yükümlü kendisine tanınan süre içerisinde herhangi bir işlem yapmadığından beyan ilk verildiği haliyle tamamlanmış olacaktır. Bu sürenin dışında verilen eksik belge tamamlama formunun veya ibraz edilen belgenin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Örnek 1: (A) Firması, 01.01.2021 tarihinde tescil edilmiş serbest dolaşıma giriş beyannamesinin eki menşe ispat belgesinin, mevcut olmasına rağmen tescil anında ibraz edilememiş olması nedeniyle (bs-1) kodu seçilerek eksik beyan usulünden yararlanmıştır. Eksik beyana ilişkin eksik belge tamamlama formu 20.01.2021 tarihinde gümrük müdürlüğüne sunulmuştur. Söz konusu beyanname yeşil hatta işlem görmemiş ise eksik belge tamamlama formu ile birlikte gümrük müdürlüğüne sunulan eksik belge, süresi içinde tamamlandığı için herhangi bir cezai işleme gerek bulunmamaktadır.

Örnek 2: (A) Firması, 01.01.2021 tarihinde tescil edilmiş serbest dolaşıma giriş beyannamesinin eki menşe ispat belgesinin, mevcut olmasına rağmen tescil anında ibraz edilememiş olması nedeniyle (bs-1) kodu seçilerek eksik beyan usulünden yararlanmıştır. Eksik beyana ilişkin eksik belgelerin tamamlanamayacağı 20.01.2021 tarihinde gümrük müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu durumda hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir, ancak Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


Örnek 3: (A) Firması, 01.01.2021 tarihinde tescil edilmiş serbest dolaşıma giriş beyannamesinin eki menşe ispat belgesinin, mevcut olmasına rağmen tescil anında ibraz edilememiş olması nedeniyle (bs-1) kodu seçilerek eksik beyan usulünden yararlanmıştır. Eksik beyana ilişkin eksik belge tamamlama formu ve eksik belgelerin tamamlanmadığı, 03.03.2021 tarihinde gümrük idaresince tespit edilmiştir. Bu durumda, hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek, gecikme faizi tatbik edilir ve Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.”

Üyelerimize önemle duyurulur.