Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Kapıkule (TR)
01.02.2023
İHRACAT
1 KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
1212 ARAÇ
AKARYAKIT
17.400 TL
Hamzabeyli (TR)
01.02.2023
İHRACAT
6 KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
- ARAÇ
AKARYAKIT
17.390 TL
Ipsala (TR)
01.02.2023
İHRACAT
1 KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
- ARAÇ
AKARYAKIT
17.400 TL
Gürbulak (TR)
01.02.2023
İHRACAT
2 KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
520 ARAÇ
AKARYAKIT
-0 TL
Habur (TR)
01.02.2023
İHRACAT
- KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
657 ARAÇ
Sarp (TR)
01.02.2023
İHRACAT
4 KM
İTHALAT
14 KM
TIR PARKI
- ARAÇ
Maribor (SLO)
01.02.2023
İHRACAT
- KM
İTHALAT
- KM
TIR PARKI
- ARAÇ
Kalotina (BG)
01.02.2023
İHRACAT
7 KM
İTHALAT
5 KM
TIR PARKI
- ARAÇ
Batrovci (SRB)
01.02.2023
İHRACAT
8 KM
İTHALAT
5 KM
TIR PARKI
- ARAÇ
 • ANASAYFA
 • /ÖNEMLİ DUYURULAR
 • /GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
A+A-
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25.05.2022 tarihli 31846 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği (53/5 Madde) İstisnai Kıymetle Beyan

 • Gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının istisnai kıymetle beyanında süre başlangıcı unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ay olarak değiştirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği (94 .madde) : Kesin Çıkış İşlemleri

 • Kesin çıkış işlemleri olan madde başlığı Çıkış İşlemleri olarak değiştirilmiş; ayrıca yönetmeliğin 130.maddesine atıf yapılarak eşyanın kimlere teslim edilebileceğinin sınırları belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği (130. Madde) : Eşyanın Teslimi

 • Geçici depolama yerlerinde gümrük işlemleri bitirilen eşyanın teslimi eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Gümrük Yönetmeliği (141/A) İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında Basitleştirilmiş Beyan

 • İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebileceği ve bu durumda eşyanın gümrüğe sunulduğu yer ile beyanın yapıldığı yerlerin farklı olması halinde yapılacak işlemlere dair düzenleme yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği (152.Madde) İhracat Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller İçin Aranan Koşullar

 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yapacağı beyanlarla ilgili, beyannameye faturanın eklenmediği durumlarda e-irsaliyenin kabulüne ilişkin husus 153/3.fıkra maddenin başına ilave edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği (153.Madde) İhracat Rejiminde Eksik Beyan

 • Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ihracatta basitleştirilmiş usulde gümrük beyanını gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi yoluyla yapmalarına izin verilecek. Bu kapsamda tamamlayıcı beyan yedi iş günü içerisinde yapılacaktır. (yürürlük tarihi 25.06.2022)

Gümrük Yönetmeliği (330.Madde)Antrepoya Konulabilecek Eşya

 • Taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya" için antrepo beyannamesi verilebilecek. Eşyayı sevk etmeye Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri de yetkilendirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği (519.Madde) İzin (Antrepo Açma Ve İşletme İzin

 • Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek olup yapılan kontrol, inceleme ve denetimlerde yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepolarla ilgili olarak 525 inci madde hükümleri kapsamında Antrepoya eşya girişinin durdurularak; iznin geri alınacağına atıfta bulunulmuştur.

Gümrük Yönetmeliği (575.Madde) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu ve Uygulama Esasları

 • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekmektedir. (Yürürlük tarihi 01.01.2023).

Gümrük Yönetmeliği (588.Madde) Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil

 • Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri ortalama yüzde 35 arttırıldı. İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL olan tavan ücreti 885 TL'ye çıkarılmıştır.

EK-80 Antrepo Açma Ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler

 • İş bu yönetmelik değişikliği ile Genel Antrepo izinlerinin süresiz verilmeye başlanacak olması münasebetiyle, yeni düzenlemeye paralel olarak yönetmeliğin 80 nolu ekinde istenen belge ve bilgiler metninden “iznin geçerlilik süresini uzatma” ibaresi çıkarılmıştır.


Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin yürürlük tarihleri şu şekilde;
- 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra,
- 11 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde,
- Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.