Fransa Sürücü Bildirimlerine İlişkin Bilgilendirmeler - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /FRANSA SÜRÜCÜ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER
FRANSA SÜRÜCÜ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER
A+A-
Fransa Sürücü Bildirimlerine İlişkin Bilgilendirmeler

IRU'da yayımlanan duyuruya istinaden,

Bilindiği üzere, Macron yasası ile birlikte sürücü bildirimleri SIPSI sistemi üzerinden beyan edilmektedir.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen IMI sistemine bağlı bir kamu portalı aracılığıyla bir sürücü bildirimi getirilmiştir.

1) 1 Ocak 2023 itibarıyla, SIPSI ve IMI sistemleri bir arada bulunacaktır.

Uluslararası taşımacılık hizmeti çerçevesinde, Fransa’da görevlendirilen tüm sürücüler için işverenler tarafından doldurulması gereken, taşıma kodu tarafından sağlanan sürücü bildirimi yalnızca 561/2006 sayılı Yönetmeliği tabi olmayan (uluslararası bir hizmetin sağlanması için hafif araçların (3,5 tonun altındaki araçlar) ve 9’dan az koltuğu olan otobüslerin sürücüleri) sürücüleri de ilgilendirmektedir.

Bu bildirimin, SIPSI web sitesinde çevrimiçi olarak doldurulması ve dijital ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Sertifika, birkaç kayıt işlemini kapsar ve geçerliliği, şirket tarafından veriliş tarihinden itibaren en fazla 6 ay boyunca geçerlidir. İlk kayıt işlemi başlamadan önce bildirim Fransızca olarak düzenlenir.

Sürücülerin Ön Bildirimi;

  • Aynı şirkete ait kuruluşlar arasında, aynı gruptaki şirketler arasında sürücü bildirimleri,
  • Geçici bir iş bulma aracılığıyla sürücünün Fransa topraklarında bulunması halinde ilgili bildirim, Çalışma Bakanlığı’nın SIPSI sistemi kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilmektedir.
  • AB ülkesi olmayan ülkelerdeki nakliye şirketleri ve bu şirketler tarafından Fransa’ya gönderilen sürücüler, IMI sistemine erişim açılana kadar geçici olarak SIPSI bildirim sisteminde beyanlarını gerçekleştirmeye devam edeceklerdir. Söz konusu firmalar, SIPSI sistemini kullanarak, her bir taşıma işlemi için sürücü bildirimlerini yapmak zorunda ve Fransa'da bir temsilci atamak zorundadırlar.

2) 5 Ekim 2022 tarihli kararın uygulanmasına ilişkin alınan 21 Ekim 2022 tarihli karara göre,

- SIPSI üzerinden düzenlenen sürücü bildiriminin veya beyanın araçta olması gerekmektedir.

- Sürücü bildiriminin veya beyanın olmamaları, uygunsuzlukları; hatalı, okunaksız, eksik veya silinebilir bir ibare içermesi halinde, 135€ ceza uygulanmaktadır.

- İş sözleşmesinin sunulması ve Fransızcaya tercüme edilmesi gerekmektedir.

- Şirketin Fransa'da bir temsilci ataması gerekmektedir.

- Nakliyeci, nakliye komisyoncusu vb. müşterek sorumluluğu için, kişinin SIPSI aracılığıyla Çalışma Bakanlığına ilan edildiğini ve kontrolleri yapmış sayıldığını, aşağıdaki belgeleri sürücünün varış tarihinden önce alarak doğrulaması gerekmektedir:

a) Beyannamenin alındığına dair bir onay (geçici veya grup içi sürücü görevlendirmesi veya üçüncü ülke nakliyecisi durumunda).

b) Veya sertifikanın bir kopyası (hafif araç ve koltuk sayısı 9’dan az olan araçlar için).

Hatırlatma

1 Ocak’tan önce gönderilen bildirimin geçerlilik süresi bildirimin son geçerlilik tarihi olduğu bildirilmiştir. Bu önlem, Fransa’da sürücü görevlendiren şirketlere veya grup içi sözleşmeler yoluyla görev yapan şirketlere veya üçüncü ülke nakliyecilerine, 1 Ocak'tan itibaren her operasyon için ayrı bildirim yapılması gerekeceğinden, beyanının geçerliliğini 6 ay boyunca sürdürmesine imkan sağlayabilecektir.

3) Fransa'da beyan kurallarına tabi taşıma işlemleri

Söz konusu bildirimler, Fransa'da ikili taşımacılık operasyonu, kabotaj veya ikili olmayan uluslararası taşımacılık operasyonları için geçerlidir.

Yalnızca transit operasyonlar hariç tutulmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.