Form A – Avrasya Ekonomik Birliği - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /FORM A – AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ
FORM A – AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ
A+A-
Form A – Avrasya Ekonomik Birliği

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.10.2021 tarihli ve 68079645 sayılı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya istinaden;

Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GTS kapsamı dışına çıkarılmasına,

- En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin söz konusu GTS listesinden çıkarılmasına (1 ülke Gelişmekte olan Ülke Listesine dahil edilmiştir.) karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda son olarak, işbu Kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı dile getirilmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunmakta olan Türkiye belirli ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ihracında gümrük vergilerinden %25 oranında indirimden yararlanmaktaydı.

Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından uygulanmakta olan GTS kapsamından 12.10.2021 tarihi itibariyle çıkarıldı.

Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklanan avantaj böylece ortadan kalkmış oldu.

EK: Vergi Avantajının Ortadan Kalktığı Ürün Listesi İçin Tıklayınız