Eximbank Hizmet Sigorta Uygulaması Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /EXİMBANK HİZMET SİGORTA UYGULAMASI HAKKINDA
EXİMBANK HİZMET SİGORTA UYGULAMASI HAKKINDA
A+A-

Türk Eximbank, hizmet ihracatçıları için "Hizmet Sigortası" programını başlattı. 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı. Türk Eximbank'ın yaptığı açıklamaya göre, Hizmet Sigorta Programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı. 2017/4 sayılı Tebliğ’de belirlenmiş̧ döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, alıcının yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi. Program kapsamında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının yüzde 90'ı Türk Eximbank tarafından sigortalanırken, turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalardan programa yönelik taleplerin alındığı açıklandı.

Eximbank Hizmet Sigortası Ürün Detayları:

  • Söz konusu Hizmet Sigortası kapsamında lojistik firmaları bulunmaktadır.
  • Hizmet Sigortası ürünü ile hizmet ihracatçılarımızın Bankamız tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara yapacağı 360 güne kadar vadeli tüm hizmet ifası kaynaklı vadeli alacakları alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanıyor.
  • Lojistik firmasıyla yurtdışı tüzel kişi arasında satış sözleşmesi ve İngilizce fatura tahtında oluşan hizmet ifası sonrası oluşan tahsilat riskleri kapsama alınmaktadır.

Uygulama;

  • Kısa Vadeli Alacak Sigortası için gerekli belgelerin Bankamıza iletilmesi sonrasında 2 nüsha poliçe düzenlenmektedir. İhracatçılarımızın imza yetkilileri ve Bankamız yetkililerince karşılıklı internet kullanıcı sözleşmesi imzalandıktan sonra firmanın talep ettiği yetkililere e-şube kullanıcı hesapları tanımlanarak poliçe aktifleştirilir.
  • Kullanıcılara gönderilen e-şube parolaları ile sisteme giriş yapılır. İhracatçılarımızın vadeli hizmet ihracatı yaptıkları ve vadeli hizmet ihracatı yapılması muhtemel alıcı firmaları için alıcı limiti başvurusu yapılması beklenir. Alıcı limiti başvurusu için E-Şube üzerinden limit talep edilecek alıcının unvanı, ülkesi, adresi, telefon numarası, ticaret sicil numarası veya vergi numarası alanlarına bilgilerin girilmesi gerekir.
  • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren sigorta kapsamında olsun olmasın ilgili ay içerisinde fiilen ifası gerçekleşmiş bütün hizmetlerin E-şube üzerinden aylık bazda sonraki ayın ilk 10 günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
  • Sigorta kapsamına alınmış hizmet faturalarından vadesi dolduğunda henüz tahsil edilememiş tutarlar olur ise fatura vadesinin dolduğu tarihten itibaren en geç 60 gün içinde ya da iflas vb. sebeplerle alıcının borcunu ödemeyeceği belli olmuşsa e-şubeden vadesi geçmiş alacak bildirimi (VGAB) yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, 60 günlük sürenin alıcı ile anlaşılan vadenin dolmasından ( fatura vadesinin dolmasından) itibaren geçerli olduğudur. Alıcıya tahsis edilen limitin vadesi baz alınmamalıdır. Zira alıcının limit vadesi ile fatura vadesi farklılık gösterebilmektedir.

Kısaca Türk Eximbank Alacak Sigortası Uygulamaları Hakkında TIKLAYIN