E-Devlet Kapısından Yapılan UBAK İzin Belgesi 3. Ülke Taşımaları İcmal Bildirimleri Hakkında - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /E-DEVLET KAPISINDAN YAPILAN UBAK İZİN BELGESİ 3. ÜLKE TAŞIMALARI İCMAL BİLDİRİMLERİ HAKKINDA
E-DEVLET KAPISINDAN YAPILAN UBAK İZİN BELGESİ 3. ÜLKE TAŞIMALARI İCMAL BİLDİRİMLERİ HAKKINDA
A+A-
E-Devlet Kapısından Yapılan UBAK İzin Belgesi 3. Ülke Taşımaları İcmal Bildirimleri Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya istinaden,

UBAK izin belgesi dağıtımı başvurularında, firmalar söz konusu belgelerle yapmış oldukları 3. ülke taşımalarına ilişkin evrakları (CMR, TIR karnesi fatura UBAK sayfası vb.) fiziksel olarak Bakanlığımıza göndermekte, bu durum ise bürokrasi ve kırtasiyeciliğinin yanı sıra ciddi bir iş gücü kullanımına da sebebiyet vermektedir.

Söz konusu iş ve işlemlerin daha verimli yürütülmesini teminen, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nde 15 Haziran 2022 tarihli ve 431490 sayılı Makam Olur'u ile güncelleme yapılmış olup, üçüncü ülke sefer sayılarının belirlenmesinde firmalarca e-Devlet üzerinden “İcmal Bildirimi” hizmeti kullanılarak Bakanlığımız U-Net Otomasyon Sistemine aktarılan sefer sayılarının dikkate alınacağı, kontrol amaçlı 3.ülke evraklarının firmalardan sonrasında talep edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde UBAK izin belgesi ile yapılan 3.ülke taşımalarının e-Devlet üzerinden bildirimine yönelik Bakanlığımız hizmeti 11.10.2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiştir.

Firmalarca e-Devlet üzerinden UBAK icmal bildirimi yapılırken 3. ülke taşımalarında;

1. Fatura numarası (Tüm dolu 3. Ülke taşımaları için zorunludur.),

2. Taşıma evraklarından TIR Karnesi ya da Transit/İhracat Refakat Belgesinden herhangi birinin seri numarası (AB ile AB üyesi olmayan ülkeler arasında yapılan tüm dolu 3. Ülke taşımaları için zorunludur.),

girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, TIR Karnesi ya da Transit/İhracat Refakat Belgesi kullanılmadan yapılan taşımalar ile boş 3.ülke taşımalarında ilgili alanlara “YOK” yazılarak kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir

Üyelerimize önemle duyurulur.