HATIRLATMA: Bulgaristan’da EORI Numarası Kaydı Uygulaması Başladı - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /HATIRLATMA: BULGARİSTAN’DA EORI NUMARASI KAYDI UYGULAMASI BAŞLADI
HATIRLATMA: BULGARİSTAN’DA EORI NUMARASI KAYDI UYGULAMASI BAŞLADI
A+A-
HATIRLATMA: Bulgaristan’da EORI Numarası Kaydı Uygulaması Başladı

EORI (Economic Operators Registration) numarasının temini için Bulgaristan Gümrük İdarelerine (özellikle Kapitan Andreevo) sunulacak belgelerin şekli ve işlemlerle ilgili son bilgi ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. EORI Kayıt Formu

1.1 Şirketinizin acık unvanı yazılacaktır.

1.2 Şirketinize vergi dairenizce verilen Vergi Numaranız yazılacaktır.

1.4 Şirketinizin en kısa hali ile unvanı yazılacaktır (toplam boşluklar dahil 24 haneyi geçmemesine özen gösteriniz).

1.5 Şirketinizin kuruluş tarihi yazılacaktır (bu tarihi aynı zamanda 6 hanedeki son boşluğa da yazmayı unutmayınız).

1.7 Şirketinizin kuruluş şekli Limited Şirket ise LTD.ŞTİ. (ООД), Anonim Şirket ise A.Ş. (АД) yazılacaktır.

1.8 En üst soldaki kutucuğa (Türkiye), onun altına bulunduğunuz şehir, onun altına telefon numaranız (şehir kodu ile), 1.8 hanesinin sağ taraftaki üst kutucuğa bulunduğunuz yerin posta kodu, orta kısma kısaltarak sokak ve numarası yazılacak (mümkün olduğu kadar fazla kısaltma yapın), en altta firmanızın faks numarası yazılacaktır.

2. Tüzel kişi anlamına gelen ikinci (alt sol) kutucuk işaretlenecektir.

3. İlk soldaki kutucuğa şirketinizde imza yetkilisi olan her hangi birinin adı-soyadı yazılacak (bu kişi direk müracaat eden veya vekaleti veren kişi olursa iyi olur), hemen altına (Türkiye), onun altına bulunduğunuz şehir, alta kısaltarak sokak ve numara, en altta ise sürekli kullandığınız şirkete ait bir e-mail adresi yazılacak, sağ üste bulunduğunuz yerin posta kodu, altına telefon numaranız, yanına faksınız yazılacaktır (burada firma yetkilisi ile firma adresi veya bilgileri ayrı olabilir, bu nedenle ister firma bilgilerinizi yazın ister farklı bir bilgi, sağlıklı olan firma bilgilerinizle aynı olmasıdır).

4. Sadece 49.41 yazılacak (uluslararası nakliyecilerin Avrupa Topluluğundaki kodu).

5. Buradaki 3 kutucuk da boş bırakılacak olup, bu kısmı formu alan ve onay veren makam dolduracaktır.

6. Birinci kutucuğa (Türkiye), ikinci kutucuğa firmanızın ticaret sicil numarası yazılacaktır (eğer ticaret sicil numaranız önünde veya arkasında ilce veya il ismi varsa yazmayın, sadece numarayı yazın), üçüncü kutucuğa 1.5 hanesine yazdığınız şirketinizin kuruluş tarihi yazılacaktır.

7. Eğer formu imza sirküleri sahibi yetkili kişi teslim edecekse kendi adı yazılacak, vekil teslim edecekse vekil ismi yazılacaktır. İkinci kutucuğa firma yetkilisi formu teslim edecekse müracaat anında teslim ettiği imza sirkülerindeki noter tastık numarası yazılacak, vekil teslim edecekse vekâletnamedeki noter numarası yazılacaktır. Üçüncü kutucuğa firma yetkilisi ise şirket müdürü, genel müdür v.s. sıfatı yazılacak, vekil ise vekâletnameye istinaden “EORI numarası almaya yetkili” olduğu yazılacaktır.

Bu başvuru formu Bulgar dilinde ve Bulgar (Kiril) alfabesiyle doldurulacaktır. Örnek form ekte yer almaktadır.

2. Vekâletname

EORI numarası için Bulgaristan Gümrüğüne başvuracak olan kişiye (sürücüye) verilecek vekâletname, Genel Vekâletname olmayıp sadece EORI Numarası temini için hazırlanmalıdır. Vekâletname örneği ekte yer almaktadır.

3. İmza Sirküleri

4. Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalı, örnek ektedir).

(5. Vergi Mükellefiyet Belgesi. Zaman zaman Bulgar yetkilileri sorun çıkartabilmektedir. Bu belgenin bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınması tavsiye edilmektedir.)

Bulgar yetkili makamları, tüm belgelerin (EORI Kayıt Formu dışında) Bulgar diline tercümesini talep etmektedir. Tercüme edilen belgelerin noter tasdikinden sonra Valilik veya Kaymakamlık tarafından tasdik (Apostil) edilmelidir. Apostil işlemini yaptırmayan üyelerimiz belgeleri Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu’nda onaylatabilirler.

Daha önce EORI numarası alan firmaların EORI numaraları geçerli olup yeni numara almaları gerekmemektedir. EORI numarasının geçerli olup olmadığını bu linkten kontrol edebilirsiniz.

Ekte sırasıyla başvuru formunun Bulgarca örneği, faaliyet belgesi örneği ve vekaletname örneği verilmiştir. Ayrıca linkten de ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize önemle duyurulur.