Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /BİRLEŞİK KRALLIK’IN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNDEN AYRILMASINA İLİŞKİN GEÇİŞ DÖNEMİ
BİRLEŞİK KRALLIK’IN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNDEN AYRILMASINA İLİŞKİN GEÇİŞ DÖNEMİ
A+A-
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi

1 Şubat 2020 tarihli ve 31026 sayılı Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanlığından Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemini açıklayan 2020/1 nolu Genelge yayımlanmıştır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'ndan Çekilmesine Dair Anlaşma (Çekilme Anlaşması)" uyarınca; mezkur Anlaşma'nın yürürlüğe gireceği tarihten, taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmaması halinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan geçiş döneminin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Anılan geçiş döneminin temel amacı, BK'nin AB üyelğinin sona ermesi ile birlikte BK ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı yeni bir hukuki temele oturtulmasına kadar geçecek süre zarfında hukuki devamlılığın sağlanmasını temin etmek olduğu ifade edilmektedir. Çekilme Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre BK, geçiş dönemi süresince AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdürecek, bu kapsamda AB müktesebatı ve AB'nin üçüncü ülkelerle akdettiği anlaşmalar dahil AB mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerle bağlı kalmaya devam edecektir.

Bu itibarla, Çekilme Anlaşması'nda öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ilişkilerin yürütülmesinde BK bakımından Çekilme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durumun korunacağı ve BK, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edeceği belirtilmektedir.

Üyelerimizin mezkur geçiş dönemi süresince AB ve BK ile ilgili iş ve işlemler ile ilişkilerinde yukarıda bahse konu hususları dikkate almaları önem arz etmektedir.

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.