Birleşik Krallık’a STA Kapsamında İhracatta Düzenlenen Menşe Beyanlarında REX Numarası Kullanılmamalıdır - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /BİRLEŞİK KRALLIK’A STA KAPSAMINDA İHRACATTA DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA REX NUMARASI KULLANILMAMALIDIR
BİRLEŞİK KRALLIK’A STA KAPSAMINDA İHRACATTA DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA REX NUMARASI KULLANILMAMALIDIR
A+A-
Birleşik Krallık’a STA Kapsamında İhracatta Düzenlenen Menşe Beyanlarında REX Numarası Kullanılmamalıdır

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yayımladığı yazıya istinaden;

Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalardan kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri istenmekte ve ihracatçılar tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurdukları belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrükler Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile REX sisteminin ülkemizde nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümleri belirlenmiştir.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilinmektedir.

Genel Müdürlüğe gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; eşyanın tercihli menşeinin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu “menşe beyanı” metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığı belirtilmiştir.