Bazı Saat ve Kozmetik Ürünlerinin İthalatında İhtisas Gümrüğü Uygulaması - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /BAZI SAAT VE KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI
BAZI SAAT VE KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI
A+A-
Bazı Saat ve Kozmetik Ürünlerinin İthalatında İhtisas Gümrüğü Uygulaması
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayımlanan 31140 sayılı Resmi Gazete'de 167 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yer aldı. Söz konusu Tebliğ kapsamında Gümrük Tarife Cetvelinin 91.01 ve 91.02 Tarife pozisyonlarında yer alan saat cinsi eşyaların ithalatında uygulanmak üzere İhtisas Gümrüğü uygulaması getirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda ithalat işlemleri, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nden yapılabileceği ifade edildi.

Ancak;

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

b) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmektedir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bu Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

167 Seri No'lu Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • 02 Haziran 2020 Salı günü yayımlanan 31143 sayılı Resmi Gazete'de 166 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yer aldı. Söz konusu Teblik kapsamında çeşitli kozmetik ürünlerinin (EK1) ithalatında uygulanmak üzere İhtisas Gümrüğü uygulaması getirildi.

Bu kapsamda belirtilen gümrükler; Adana Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak ifade edildi.

Ancak;

a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilimektedir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bu Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

166 Seri No'lu Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.