Avrupa'da Kullanılacak 6 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti 100 TL Oluyor - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /AVRUPA'DA KULLANILACAK 6 YAPRAKLI TIR KARNESİ ÜCRETİ 100 TL OLUYOR
AVRUPA'DA KULLANILACAK 6 YAPRAKLI TIR KARNESİ ÜCRETİ 100 TL OLUYOR
A+A-
Avrupa'da Kullanılacak 6 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti 100 TL Oluyor
TOBB yeni bir TIR Karnesi modeli geliştirdiğini duyurdu;

Duyuruda, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda TIR Karnesi ( TUR-AB 6 yapraklı) son kullanıcı fiyatı yaklaşık 100,00 TL (16.50 CHF) olacağı bilgisi paylaşıldı.

TUR-AB TIR Karneleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, 2020 yılı Ocak ayı ilk yarısı içerisinde taşımacı firmalarımızın kullanımına sunulacaktır.

a) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesi, TIR Sistemine, Kuruluş ve o ülkenin Gümrük Makamları tarafından usulüne uygun olarak kabul edilmiş taşıma şirketlerine; yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı coğrafi bölgede gerçekleştirilen taşıma işlemleri için düzenlenebilir;

• Ülkemizden- Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerine,
• Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerinden - ülkemize,

yönelik taşımalarda kullanılabilecektir. Karnelerin üzerine uygulanacak kaşe örneği aşağıda sunulmaktadır.

b) Her bir “TUR-AB
6 yapraklı TIR Karnesinin” elektronik ön beyan işlemleri için Karne Hamili Portalı (TIREPD) kullanılması zorunlu olacaktır. TIREPD beyanı olmaksızın taşıma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

c) Her bir "TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin" iadesini müteakip, taşımanın yukarıda (a) bendinde belirtilen coğrafi sınırlar çerçevesinde yapılıp y
apılmadığı sıkı bir biçimde kontrol edilecektir.