ATA Karnelerinin Elektronik Ortamda Beyan ve Takibine İlişkin 2021/17 sayılı Genelge - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /ATA KARNELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN VE TAKİBİNE İLİŞKİN 2021/17 SAYILI GENELGE
ATA KARNELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN VE TAKİBİNE İLİŞKİN 2021/17 SAYILI GENELGE
A+A-
ATA Karnelerinin Elektronik Ortamda Beyan ve Takibine İlişkin 2021/17 sayılı Genelge

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:7) uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Bakanlığımızca e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılır.

Türkiye'de düzenlenen ATA Karnelerinin beyan işlemleri sırasında, beyanı verilen ATA Karnesinin bilgileri, söz konusu ATA Karnesinin numarası e-ATA/TR programında ilgili alana yazılarak TOBB veri tabanı üzerinden otomatik olarak getirilir.

ATA Karnesi kapsamında yapılan gümrük işlemlerinde; geçici ithalat işlemi için 5800 rejim kodu, geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracı için 3158 rejim kodu, geçici ihraç edilecek eşya için 2600 rejim kodu, geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithali için 6326 rejim kodu, transit olarak iç gümrük idaresine sevk edilmesi için ATA-TR/GİRİŞ, transit olarak bir sınır gümrüğüne sevk edilmesi durumunda ATA-TR/ÇIKIŞ rejim türleri seçilir.

ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına yurtdışından ülkemize giriş yapan ATA Karnelerinin bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uluslararası sistem kuruluncaya kadar aynı şekilde devam edilir.