2024 yılı UBAK İzin Belgeleri Dağıtımı Başvuruları Hakkında Bilgilendirme - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /2024 YILI UBAK İZİN BELGELERİ DAĞITIMI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2024 YILI UBAK İZİN BELGELERİ DAĞITIMI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
A+A-
2024 yılı UBAK İzin Belgeleri Dağıtımı Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;

Bilindiği üzere; UBAK izin belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, firma yetkilileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2024 yılı UBAK izin belgesi müracaatları ile ilgili işlemler firma yetkililerince e-Devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında "UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu" seçeneği seçilerek 01 Ekim - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Ayrıca, anılan Yönerge’nin 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak." hükmüne amir olup, faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde (2022 yılının son üç ayı ve/veya 2023 yılının ilk dokuz ayı) uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş firmalar 2024 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı müracaatında bulunabileceklerdir.

2024 yılı UBAK izin belgesi müracaatları yapılırken öncelikli olarak e-devlet kapısı üzerinden firmaya ait iletişim bilgilerinin ( cep telefonu veya e-posta ) güncellenmesi gerekmekte olup, söz konusu bilgiler güncellenmeden 2024 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusu yapılamayacaktır. İletişim bilgileri güncellendikten sonra 2024 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunabilecek ve başvurunun kaydedilmesini müteakiben firmanın iletişim bilgilerine kaydetmiş olduğu cep telefonuna “UBAK izin belgesi dağıtımı başvurunuz alınmıştır.” şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Firmalarımızın bu bildirimi takip etmeleri önem arz etmektedir.

2024 yılında Euro V ve üzeri araçlara UBAK izin belgesi tahsis edileceğinden, bu normlara haiz en az iki adet özmal taşıta sahip olmayan firmaların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Euro V ve üzeri araç sahibi olup, 2024 yılı için UBAK izin belgesi almak isteyen firmaların 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden öncelikle iletişim ve araç norm bilgilerini güncellemeleri, daha sonra UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet adresinden https://uhdgm.uab.gov.tr/ ulaşılması mümkündür.

Üyelerimize önemle duyurulur.