DİKKAT: Fransız Hükümeti Tarafından Yayımlanan Brexit Geçiş Süreci Bitiminde Uygulanacak Kurallar ve Elektronik Gümrük Sistemleri Kesintisi - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /ÖNEMLİ DUYURULAR
  • /DİKKAT: FRANSIZ HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAYIMLANAN BREXİT GEÇİŞ SÜRECİ BİTİMİNDE UYGULANACAK KURALLAR VE ELEKTRONİK GÜMRÜK SİSTEMLERİ KESİNTİSİ
DİKKAT: FRANSIZ HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAYIMLANAN BREXİT GEÇİŞ SÜRECİ BİTİMİNDE UYGULANACAK KURALLAR VE ELEKTRONİK GÜMRÜK SİSTEMLERİ KESİNTİSİ
A+A-
DİKKAT: Fransız Hükümeti Tarafından Yayımlanan Brexit Geçiş Süreci Bitiminde Uygulanacak Kurallar ve Elektronik Gümrük Sistemleri Kesintisi

Malumları olduğu üzere, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması ile ilgili geçiş süreci 31.12.2020 itibari ile sona erecek olup; bu tarih sonrası Birleşik Krallık ve AB arasında yeni gümrük prosedürleri geçerli olacaktır.

Bu doğrultuda Fransız Hükümeti tarafından 21.12.2020 tarihinde yayımlanan resmi bilgi notuna istinaden;

31 Aralık gece yarısından önce başlayan ve bu tarihten sonra neticelenecek; Birleşik Krallık’tan AB yönüne veya AB’den Birleşik Krallık yönüne yapılan ithalat ve ihracat işlemleri hakkında bazı özel prosedürler uygulanacaktır. İlgili işlemlere yönelik düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Sınır Prosedürleri

AB Üyeliğinden Çekilme Anlaşması’nın 47. Maddesi gereğince;

Birleşik Krallık’tan Avrupa Birliği’ne ya da Avrupa Birliği’nden Birleşik Krallık’a 31 Aralık 2020 gece yarısından önce hareketi gerçekleşen mallar AB malı statüsünü koruyacaktır. Yani fiziksel olarak sınır geçişi 31 Aralık 2020 gece yarısı sonrası olsa dahi bu mallar için AB sınırından girişte ya da çıkışta beyanname zorunluluğu olmayacaktır.

1 Ocak 2021 itibari ile Fransa ve Birleşik Krallık arasındaki sınır geçişleri için Kanal sahilinde bulunan sahalarda konuşlandırılacak akıllı sınır sisteminden (Smart Border IS) gümrük belgeleri ile araç plakası bilgilerinin eşleştirilmesi işlemleri öncesinde sürücülerin yola çıkış tarihlerini doğrulamak amacı ile CMR belgelerini sunmaları gerekmektedir. Bu tarih 31 Aralık 2020 gece yarısı öncesinde olduğu takdirde ilgili mallar ihracat veya ithalat beyannamesi zorunluluğu dışında kalacaktır. Malları teslim alan ve onların sorumluluğunu alan ancak bir alt taşımacıya taşıtacak olan nakliye komisyoncusu firmalar da beyanname zorunluluğundan forwarder yetkilerini ispat etmeleri koşulu ile muaf olabilirler.

2021 tarihli CMR belgeleri için ise yeni gümrük kurallarına uyma zorunluluğu mevcuttur.

Diğer yandan; yukarıda belirtilen prosedürler yalnızca malların gümrük işlemlerinde geçerlidir. Veterinerlik, sağlık kontrolleri ve bitki sağlığı gibi girişte yapılan kontroller kapsam dışında kalmakta ve uygulanmaktadır.

31 Aralık 2020 gecesi elektronik gümrük hizmetlerinin kesintiye uğraması

Birleşik Krallığın AB’den çıkışı ile birlikte elektronik gümrük sistemlerinde güncelleme yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, elektronik gümrük hizmetleri 31 Aralık 2020 saat 22.30’dan 1 Ocak 2021 saat 07.00’a kadar kesintiye uğrayacaktır ve bu süre zarfında gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, BREXIT Akıllı Sınır Sistemi (Smart Border IS) gece yarısından itibaren kullanımda olacak ve 2020 yılına ait CMR’si bulunan tırlar yeşil hatta yönlendirilecektir ( sağlık ve bitki sağlığı kontrolüne tabi olan eşya için yapılan rezervasyona bağlı olarak).

Süreçler esnasında yaşanan herhangi bir zorluk Genel Müdürlüğün (Directorate General-DRI) “Avrupa Birliği” departmanının dikkatine sunulmalıdır. (dg-dri@duane.finances.gouv.fr)