Türk ve Kazak Nakliyecileri Bir Araya Geldi

06.12.2012

1-2 Kasım 2012 tarihli KUKK toplantısı protokolüne göre, Türk ve Kazak tarafındaki ilgili makamlar, iki ülke arasındaki taşımaları güçlendirmek amacıyla taşımacı firmaları temsil eden derneklerin işbirliği yapmalarına yönelik çalışmaları desteklemektedir. Bu noktadan yola çıkan Derneğimiz, muadil dernek KAZATO ve Kazak nakliyecileri ülkemize davet etmiş; iki ülkenin Derneklerinin gayretleriyle KUKK Toplantısından yaklaşık 1 ay sonrasında Türk ve Kazak nakliyecileri İstanbul’da, UND Eğitim Merkezi’nde bir araya gelmiştir.
 
Toplantıda gerek Türk nakliyecilerinin, gerek Kazak nakliyecilerinin iki ülke taşımalarında ve ortak çalışmalarında yaşanan sorunlar katılımcılar tarafından tüm yönleriyle yansıtılmış; bu sorunların giderilmesi hususunda ortak çözüm arayışları konusunda fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir.
 
2013 yılında iki ülke nakliyecilerinin muhakkak yazılı sözleşmeler ve protokollerle çalışması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmış; iki ülke dernekleri arasında işbirliğinin 2013 yılında artarak sürmesi yönünde mutabık kalınmıştır.
 
Olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşen toplantının bir sonraki yerinin Almatı şehri olması ve 2013 yılının altıncı ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
Toplantı başkanlığını UND’yi temsilen Genel Sekreter Fevzi Çakmak’ın gerçekleştirdiği toplantıda, Kazak tarafını ise KAZATO Müdürü Olga Li temsil etmiştir.
 
Toplantıya 28 Türk ve 7 Kazak taşımacısı katılım sağlamış olup; Kazak nakliyecilerin karşılanmasında ve ağırlanmasında katkılarıyla sağlayan Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu Başkanımız Ufuk Cengizoğlu’na Derneğimiz adına şükranlarımızı sunarız.