Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Amacıyla II. Çalıştayı Gerçekleştirdi

20.11.2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Projesi Kapsamında, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye Yönelik Olarak Ulaştırma ve Lojistik Sektörü II. Çalıştayı 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirildi.
 
İlki 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Çalıştay’da, sektörde yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi ve tespiti yapılmış olup, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ikinci Çalıştay’ın konusunu oluşturmuştur.
 
Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe gerek yurtiçi gerek ise uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm modların ve ilgili kurum/kuruluşlarının katılım sağladığı Çalıştay’da; kayıt dışılığa neden olan unsurlar, kurumlar arası veri alışverişi, haksız rekabete yol açan konular, sektörün gümrük, vergi ve sektör mevzuatı kapsamında yaşadığı sorunlar, yurtdışı örnek uygulamalar ve denetim mekanizmaları değerlendirilmiş ve bir çıktı oluşturacak şekilde raporlanmıştır.
 
Çalıştay’a üniversitelerden bu alanda çalışmaları olan değerli akademisyenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vergi Denetleme Kurumu, EGM, SGK yetkilileri ile Lojistik sektörünü temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları katılmıştır.