"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Yayımlandı

15.11.2019

15.11.2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik kapsamında yapılan tüm değişikliklere haberin ekinde yer alan “Karşılaştırma Tablosu”ndan ulaşılabilmektedir.
 
Sektörümüze yönelik değişiklikler hakkındaki özet bilgilendirme aşağıdaki gibidir;
 
 • C2 Yetki belgesi özel şartları arasında yer alan özmal araç sayısı, 10 araçtan 8 araca ve tonaj şartı 400 tondan 320 tona düşürülmüştür,
 • C2 ve L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek sözleşmeli araç sayısı;
  1. Özmal taşıt sayısının yarısını kadar,  
  2. Ek olarak, Finansal kiralama yoluyla temin edilen taşıtlar da özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli araç olarak ayrıca kaydedilebilecektir.
 • Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar için; yurt dışından ülkemize taşınacak “taşınma eşyası” taşımalarında “C3” yetki belgesine olma zorunluluğu aranmayacaktır.
 • Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası yükümlülüğü ile ilgili olarak, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde;
(40 ıncı maddenin altıncı fıkrası “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.”)
 
 • Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,
 • En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre, yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında verilebilecektir.
 
Bununla birlikte; U-ETDS’ye;
 • Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
 • İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, verilecektir.
 • Bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilecektir.
 • Takografı olmayan ve il/yurt dışına çıkış yapan araçların, tespit tarihinden itibaren  30 takvim günü içerisinde takograf taktırmaması halinde araçların resen düşüm işlemi yapılacaktır,
 
Resmi Gazete yayımlanan yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
“Karşılaştırma Tablosu” için lütfen tıklayınız.
 
Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.