İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

11.11.2019

11.1.2019 tarih ve 30945 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında 20/02/12017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan " 1 Milyon ABD Doları" ibaresi "500 Bin ABD Doları" şeklinde değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğine ulaşmak için tıklayınız

Bu kapsamda: 

 

Son 3 takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı;

  • 500 Bin ABD doları ile – 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
  • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
  • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
  • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
  • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Başvurular hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.