Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC 5) Temel Eğitimlerine Dijital Destek

06.11.2019

Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu öncülüğünde 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan SRC 5 Temel Eğitimine dijital destek Projesi Final Konferansı 05 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi APAYDIN’ın açılış konuşmasının ardından, Projenin Final Konferansında;
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzum IŞITAN, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yalkın Giray YÜKSEL, Proje ortağı İtalyan CNA ve TRANING 2000’den Kyelene de ANGELIS, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan Nuran SENAR ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Kaplan ADR Mevzuatı ve SRC 5 Temel Eğitimi konulu (projeye destek olacak nitelikte) sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yapılan Sunumlarda; projenin SRC 5 eğitimlerinin yerine değil, mevcuda destek mahiyetinde olduğu, ADR’ye taraf olan ülkelerde aynı eğitim içeriğinin şoförlere sunulması gerektiği, yazılı ve görsellerle mevcut eğitimin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışıldığı, şoförlerin eğitim düzeyi ve profillerinin tespiti, eğiticilere rehber olacak ortak bir ders kitabının hazırlanması gerektiği gibi hususlar katılımcılarla paylaşıldı.UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yalkın Giray YÜKSEL yaptığı sunumda;
Son 5 yıllık periyotta Müdürlüklerinin uhdesinde faaliyet gösteren 119 eğitim kurumunda yaklaşık 85.000 şoförün eğitim aldığı, yaklaşık 62.000 kişinin yapılan sınavlarda başarılı olduğu (Başarı oranı % 52,7), başarılı olanların yaklaşık 55.000’inin de sertifika bedelini ödeyerek belgelerini aktif hale getirdiğini, yılda yaklaşık 25.000 şoförün eğitim aldığını, son yapılan (Eylül 2019) Bakanlık sınavında 5.516 kişinin sınava girdiğini ve bunların 2.781’nin başarılı olarak (Başarı % 53,5) belge alamaya hak kazandıklarını, Müdürlük olarak 13 Bölge’de 240 personelle denetimlerin aynı ciddiyetle devam ettiklerini ifade ettiler. Giray Bey ayrıca, her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını, sistemi ve süreci birlikte iyileştirebileceklerini ifade ederek her daim birlikte olmalıyız mesajını verdiler.

Söz konusu projenin web adresi;
www.adrtraining.eu olduğu ve Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca olarak ta kullanıcının hizmetinde olduğu ifade edildi.

Projenin Final Konferansına Derneğimizi temsilen Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer ÜNLÜ katılım sağladı.