Eğitim

1989 Uluslararası Sürücü Sertifikası ile eğitim faaliyetlerine başlayan, hemen ardından Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Sertifikası) Eğitimleri ve 03.09.2004 tarihinde yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği ile de ilk eğitim yetki belgesi alarak taşımacılık sektörüne rehber olan UND Eğitim Merkezi; SRC, ÜDY-ODY, TMGD, SRC 5 (ADR) Eğitimlerinin yanı sıra şoförlerinize ve idari çalışanlarınızın yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimlerine ara vermeksizin devam etmektedir.

ULUSLARARASI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMİ (ÜDY3)
Eğitim Tarihi: 24 Ağustos 2019
Son Kayıt: 9 Ağustos 2019
Sınav Tarihi: 1 Eylül 2019
 
Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri, lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler ve öğrencilere yönelik verilen ÜDY3 eğitim 3 Ağustos tarihinde başlayacak.

104 saat sürecek olan eğitime son başvuru tarihi 3 Ağustos 2019, bakanlık sınav tarihi ise 1 Eylül 2019 tarihinde yapılacak

Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 • Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 • Finansal Mali Yönetim
 • İdari Yönetim / Yönetim Becerilerini Geliştirme
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 • İlk Yardım
 • ADR/AETR ve Trafik Güvenliği
 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Trafik Güvenliği

Eğitime kayıt olabilmek için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 • 1 adet biometrik fotoğraf
 • Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 • Adli sicil belgesi
 • Eğitim Başvuru formu

Ağustos ayı programına kayıt olan adaylarımız ilk sınavda başarılı olmaları halinde E-Devlet sistemlerine kayıtlı ÜDY3 belgelerine sahip olacaklardır.

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici, BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

 

SRC-5  TEMEL + TANKER EĞİTİM
Eğitim Tarihi: 6-7-8 Ağustos 2019
Son Kayıt: 30 Temmuz 2019
Sınav Tarihi : 28 Eylül 2019

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU FARKINDALIK EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 7 Ağustos 2019 Saat 09.30-13.00
Son Kayıt Tarihi : 6 Ağustos 2019 
 
 • Veri Nedir? Bilgi Nedir?
 • KVK Kanununun Amacı Nedir?
 • Kişisel Veri nedir?
 • Kişisel Veri Türleri nelerdir?
 • Çalışanlara ilişkin Kişisel Veriler nelerdir?
 • Müşteri ve Tedarikçi Temsilcilerinin Kişisel Verileri nelerdir?
 • 6698 Sayılı kanun geçmişi ve öngördükleri düzenlemeler nelerdir?
 • Kanun Şirketlere ne tür sorumluluklar getirmektedir?
 • Kanunun öngördüğü Kabahat ve Suçlara ilişkin düzenlemeler nelerdir?
 • Lojistik Sektörü Özelinde uyulması gereken KVKK Düzenlemeleri neler olmalıdır?
 • Kişisel Verilerin güvenliği hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • KVKK Danışmanlığımız ile ilgili konu başlıkları ve Bilgilendirme
SRC 1-2-3-4 EĞİTİM
Eğitim Tarihi: 24-25 Ağustos 2019
Son Kayıt: 9 Ağustos 2019
Sınav Tarihi : 1 Eylül 2019
 
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI  ADR UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
Eğitim Tarihi: 24-25 Ağustos 2019
Son Kayıt: 21 Ağustos 2019
Sınav Tarihi : 25 Ağustos 2019 (Eğitim Sonunda Sınav UND Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır)
 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN AKSİYONLAR
Eğitim Tarihi: 12-20 Ekim 2019
Son Kayıt: 4 Ekim 2019

TMGD ; TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
Eğitim Tarihi: 12-20 Ekim 2019
Son Kayıt: 4 Ekim 2019
Sınav Tarihi : 30 Kasım 2019


TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TAZELEME EĞİTİMLERİ 
25.05.2014 Tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 21. Maddesi gereğince Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme eğitimleri aynı tebliğ geçici 2. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan Danışmanlar, Sertifika Yenileme Sınavı’na giremezler. Tazeleme eğitimlerini almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD eğitimi almaları ve TMGD sınavına girmeleri gerekmektedir.

TMGD Tazele Eğitimi 16 Saattir ve 2 gün sürmektedir.

TMGD Tazeleme Eğitim Tarihi :26-27 Eylül 2019 Saat: 09.00-18.00
Son kayıt günü: 20 Eylül 2019
Sınav Tarihi : 30 Kasım 2019

 1. Gün - ADR Konvansiyonunda 2017 den 2019 yılına kadar olan değişiklikler
 2. Gün -Örnek soru çözümleri, eğitim tamamlama sınavı ve değerlendirmesi
Eğitime Katılım İçin
Telefon 212 2175741
UND Eğitim Merkezi Mecidiköy