Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

03.01.2019

3 Ocak 2019 tarihli ve 30644 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmıştır.
 
Bahse konu yönetmeliğin hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup 11 ve 12 nci maddeleri 15/01/2019 tarihinde ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. Yönetmelikte yer alan değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo için
tıklayınız.
 
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için
tıklayınız.
 
Eki için
tıklayınız.
 
Üyelerimizin dikkatine sunulur.