Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Toplantısı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Gerçekleştirildi

13.12.2018

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, Gümrük ve Ticaret Prosedürlerini Uygulamada Yeknesaklık ve İlgili Sınır İdareleri Arasında İşbirliği konularında 11.12.2018 tarihinde toplantı gerçekleştirildi.
 

UND adına İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin katılım sağladığı toplantıda;  taşımacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılması, belge gereksinimlerinin azaltılması ve maliyet yaratan uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi eylem planları görüşüldü.